Ασφάλεια πτήσης

Η Blue Air εκτελεί πτήσεις από το 2004 με ένα άψογο ιστορικό ασφαλείας.

Κύριος στόχος μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας αποτελεσματικές και άνετες πτήσεις σε συνθήκες πλήρης ασφάλειας. Διαθέτουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με σοβαρότητα και επαγγελματικότητα.

Η εταιρεία έχει πιστοποίηση IATA Operational Safety Audit (IOSA) από την International Air Transport Association (IATA) για εξαιρετικά πρότυπα λειτουργίας και είναι πλήρες μέλος IATA.

Το IOSA είναι ένα αναγνωρισμένο, διεθνώς αποδεκτό πρόγραμμα αξιολόγησης, σχεδιασμένο για την αξιολόγηση των λειτουργικών συστημάτων διαχείρισης και ελέγχους των αεροπορικών εταιρειών.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, επαληθεύεται η συμμόρφωση με  πάνω από 900 πρότυπα και πρακτικές που συνιστούνται  για τα λειτουργικά τμήματα της εταιρείας, από την οργάνωση και τη διαχείριση, μέχρι τις λειτουργίες πτήσεων, λειτουργικού ελέγχου πτήσεων, υπηρεσίες  εξυπηρέτησης του αεροσκάφους και των επιβατών στο έδαφος, το φορτίο, την ασφάλεια και την τεχνική συντήρηση των αεροσκαφών.

About Bucharest