Προϋποθέσεις μεταφοράς

Κανόνες Ταξιδίου που ισχύουν από τις 05.11.2019.

1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΔΩ

Όταν διαβάζετε αυτό το έγγραφο, θα σας ζητηθεί να κατανοήσετε ότι:
 
"Εμείς", "μας" και "εμάς" σημαίνει S.C. Blue Air Aviation S.A. διεύθυνση: 42-44 Sos. Bucuresti-Ploiesti, Bucharest 1, Romania - Baneasa Business & Technology Park, Building A, 3&4 floor; Tax reg. no. 31525574, aυτή η ρουμανική εταιρεία παρέχει υπηρεσίες χαμηλού κόστους αεροπορικών μεταφορών.
 
"Εσείς", "δικά σας" και "εσείς" νοείται κάθε πρόσωπο, εκτός από τα μέλη του πληρώματος,
που πρόκειται να μεταφερθούν με το αεροπλάνο, ο οποίος έχει στην κατοχή του ένα ηλεκτρονικό εισιτήριο. (βλέπε, επίσης, ο ορισμός του «Επιβάτης»).

"BMS", "0B" αντιπροσωπεύουν τον κωδικό για τον προσδιορισμό της εταιρείας Blue Air.

"ΤΜΗΜΑ ΠΤΗΣΗΣ" - αντιπροσωπεύει ένα ταξίδι, σε μια ενιαία γραμμή, αναχώρηση ή / και (;) άφιξη (για παράδειγμα Βουκουρέστι-Ρώμη).
 
«ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ» - σημαίνει το ηλεκτρονικό εισιτήριο αγορασμένο για έναν επιβάτη (περιέχει εισιτήριο μετάβασης ή εισιτήριο δυο κατευθύνσεων)
 
"ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ" σημαίνει ο αντιπρόσωπος πωλήσεων που διορίζεται από εμάς να εκπροσωπεί την εταιρεία μας για την πώληση των αεροπορικών μεταφορών μας.

"ΑΠΟΣΚΕΥΗ" νοείται ενδύματα και άλλα προσωπικά είδη τα οποία ο επιβάτης μπορεί να χρειαστεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά, ο όρος αυτός περιλαμβάνει τόσο αποσκευές του χεριού όσο και checked-in αποσκευές.
 
"CHECKED-IN (επεξεργασμένες) αποσκευές» είναι οι αποσκευές των οποίων η εταιρεία αναλαμβάνει την επιμέλεια από την παράδοση τους ως τον τελικό προορισμό και για το οποίο έχει εκδοθεί μια ετικέτα αποσκευών. Οι επεξεργασμένες αποσκευές περιλαμβάνει οποιοδήποτε αντικείμενο που ζυγίστηκε, επισημάνθηκε και διατηρείται στο αμπάρι του αεροσκάφους.
 
"ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ" είναι ένα έγγραφο που χορηγείται αποκλειστικά για την ταυτοποίηση των ελεγχόμενων αποσκευών.
 
"Εταιρεία" σημαίνει μια αεροπορική εταιρία, εκτός από εμάς

"ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΧΕΡΙΟΥ" - Αυτοί είναι οι αποσκευές που οι επιβάτες μπορούν να μεταφέρουν μαζί τους στην καμπίνα και για τα οποία είναι υπεύθυνοι. Ένας επιβάτης μπορεί να έχει μόνο μία αποσκευή του χεριού.

"CHECK-IN" είναι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επεξεργασία των ταξιδιωτικών εγγράφων, με την επισήμανση των ελεγχόμενων αποσκευών και την έκδοση / παράδοση της κάρτας επιβίβασης.
 
"ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ" είναι οι διατάξεις που περιλαμβάνονται σε ή παραδίδονται μαζί με το ηλεκτρονικό εισιτήριο, επισημαίνονται ως τέτοιες και ενσωματώνονται επίσης στους  Όρους και Προϋποθέσεις Μεταφοράς αυτούς.

"ΣΎΜΒΑΣΗ" νοείται οποιοδήποτε από τα ακόλουθα έγγραφα: τη Σύμβαση για την Ενοποίηση ορισμένων κανόνων στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές" που υπογράφηκε στη Βαρσοβία στις 12 Οκτωβρίου 1929 (εφεξής "η σύμβαση της Βαρσοβίας)’
Τη σύμβαση της Βαρσοβίας, όπως τροποποιήθηκε στη Χάγη στις 28 Σεπτεμβρίου 1955’
Τη σύμβαση της Βαρσοβίας, όπως τροποποιήθηκε με το Πρόσθετο Πρωτόκολλο αριθ. 2 του Μόντρεαλ (1975)’
Τη σύμβαση της Βαρσοβίας, όπως τροποποιήθηκε στη Χάγη και από πρόσθετου πρωτοκόλλου αριθ. 2 του Μόντρεαλ (1975)’
Τη σύμβαση της Βαρσοβίας, όπως τροποποιήθηκε στη Χάγη και από πρόσθετου πρωτοκόλλου αριθ. 4 του Μόντρεαλ (1975)'
Τη συμπληρωματική σύμβαση της Γκουανταλαχάρα (1961)’
Τη σύμβαση του Μόντρεαλ (1999)’
Τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 261/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Φεβρουαρίου 2004’
Τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14.12.2005’
Τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 09.10.1997’

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

“FARE LOCK” is a service that allows passengers to block the fare for the selected flight for a 48-hour period.


"ΚΟΥΠΟΝΙ" σημαίνει ένα ηλεκτρονικό κουπόνι, κάθε μία από αυτά τα κουπόνια επιτρέπει στον επιβάτη να ταξιδέψει για το συγκεκριμένο δρομολόγιο που ορίζεται σε αυτό.
"ΖΗΜΙΑ" περιλαμβάνει θάνατο ή τραυματισμό του επιβάτη, απώλεια ή κλοπή των ελεγχόμενων αποσκευών ή την έλλειψη των περιεχομένων τους, ή ένα άλλο είδος των ζημιών που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη μεταφορά ή άλλες δευτερεύουσες υπηρεσίες που εκτελούνται από εμάς.

"ΗΜΕΡΕΣ" νοούνται ημερολογιακές ημέρες. Για τους σκοπούς της κοινοποίησης, η ημέρα στην οποία τέτοια κοινοποίηση δόθηκε δεν υπολογίζεται.
Για τον καθορισμό της περιόδου ισχύος των ηλεκτρονικών εισιτηρίων, η ημέρα κατά την οποία ξεκινά το ταξίδι πρέπει να ληφθεί υπόψη.
 
"Ο ΕΣ κανονισμός» σημαίνει Κανονισμός 2027/97 του Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την ευθύνη του αερομεταφορέα σε περίπτωση ατυχήματος.
 
«EURO» νοείται η νομισματική μονάδα που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 207 και 209 της Συνθήκης της Ρώμης.

"ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΟΥΠΟΝΙ" σημαίνει ένα ηλεκτρονικό εισιτήριο πτήσης ή άλλο έγγραφο που πραγματοποιήθηκε στη βάση δεδομένων μας.
"ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ" είναι η διαδρομή που ορίζεται από εμάς ή εξ ονόματος μας στα Ηλεκτρονικά κουπόνια. Αυτό περιλαμβάνει το όνομα του επιβάτη, η διαδρομή για την οποία ο επιβάτης θα ταξιδέψει, τον αριθμό της πτήσης, την ημερομηνία, την ταρίφα, τα τέλη κλπ.
 
"ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΣ" ή το ID είναι ο κωδικός που περιέχει μερικά στοιχεία τα οποία εσείς ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος σας έχει λάβει μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας της κράτησης / πώλησης του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Ο εν λόγω κωδικός ισχύει μόνο για την ταυτοποίηση σας στο σύστημα κρατήσεων για την οποία υποβάλλεται η αίτηση πτήσης.

"ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΠΟΣΚΕΥΗΣ» σημαίνει αποσκευή που υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο βάρους που καθορίζεται για το εισιτήριο.

“ΥΨΗΛΉ ΠΕΡΊΟΔΟΣ”: 15 Ιουνίου 2019 - 29 Σεπτεμβρίου 2019, 15 Δεκεμβρίου 2019 - 15 Ιανουαρίου 2020, 04 Απριλίου 2020 - 03 Μαΐου 2020, 13 Ιουνίου 2020 - 27 Σεπτεμβρίου 2020

 

“ΠΕΡΊΟΔΟΣ ΧΑΜΗΛΉΣ ΖΉΤΗΣΗΣ”: 30 Σεπτεμβρίου 2019 - 14 Δεκεμβρίου 2019, 16 Ιανουαρίου 2020 - 03 Απριλίου 2020, 04 Μαΐου 2020 - 12 Ιουνίου 2020, 28 Σεπτεμβρίου 2020 - 24 Οκτωβρίου 2020


 
"ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ" σημαίνει ασυνήθεις και απρόβλεπτες περιστάσεις, πέραν τον έλεγχο σας και το έλεγχο μας, οι συνέπειες των οποίων δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη και αν όλα τα προληπτικά μέτρα που είχαν ληφθεί.
 
"ΕΠΙΒΑΤΗΣ" σημαίνει κάθε πρόσωπο, εκτός από τα μέλη του πληρώματος που πρόκειται να μεταφερθεί σε ένα αεροσκάφος που βασίζονται στο ηλεκτρονικό εισιτήριο.
(βλ. επίσης τον ορισμό του "εσείς", "σας" και «τον εαυτό σας ").
 
"ΒΡΕΦΗ" είναι τα παιδιά ηλικίας 0-24 μηνών. Για τα βρέφη δεν παρέχεται ξεχωριστή θέση στο αεροπλάνο, θα ταξιδέψουν στην αγκαλιά του ενηλίκου. Ένας ενήλικος μπορεί να συνοδεύσει μόνο ένα βρέφος. 

"ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΣ ΑΝΗΛΙΚΟΣ" σημαίνει ένα πρόσωπο μεταξύ από 6 έως και 13 ετών, το οποίο ταξιδεύει χωρίς τον συνοδό από ενήλικα πρόσωπα. Από την 1η Φεβρουαρίου 2012, η Blue Air θα θεωρεί ασυνόδευτους ανηλίκους (UM) όλους τους Ρουμάνους  πολίτες από 6 έως και 17 ετών, οι οποίοι ταξιδεύουν χωρίς την συνοδεία ενηλίκου.

"ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΤΗΣΗΣ" σημαίνει το μέρος του ηλεκτρονικού εισιτηρίου που εκδόθηκε από εμάς ή εξ ονόματος μας, προσδιορίζοντας το δρομολόγιο στο οποίο πρέπει να έχει στη διάθεσή σας.
"ΕΤΔ" σημαίνει ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα, όπως ορίζονται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με την πάροδο του χρόνου και η αντίστοιχη αξία σε άλλα νομίσματα, που δημοσιεύθηκε στην Financial Times. (Κατά την ημερομηνία της πρώτης ΕΤΔ εκτύπωσης, ήταν περίπου ίση με 1,17 δολάρια ΗΠΑ 1.2/EUR / ROL 4.8102).
 
"ΤΑΡΙΦΑ" σημαίνει τα τέλη και τις τιμές που δημοσιεύονται από εμάς.

H “Προτεραιότητα επιβίβασης" είναι μια υπηρεσία κατά την οποία ο επιβάτης ο οποίος την έχει αγοράσει θα μπορεί να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο πριν από άλλους επιβάτες χωρίς να περιμένει στη σειρά, έχοντας έτσι το πλεονέκτημα για άνετη πρόσβαση στο κάθισμά του και τη βεβαιότητα ότι θα τοποθετήσει τη χειραποσκευή του μέσα στην καμπίνα, σε μια βολική τοποθεσία.

"ΠΑΚΕΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" σημαίνει το συνολικός αριθμός των υπηρεσιών που συνθέτουν το εισιτήριο.
 
«ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ» νοείται τις σελίδες στο Διαδίκτυο www.blueairweb.com ή www.blueair.ro ή www.zboruri-ieftine.ro που παρέχονται από εμάς για να σας επιτρέψει να κάνετε online κρατήσεις.

"AIR CARRIER OPERATING THE FLIGHT" είναι η εταιρεία η οποία εκτελεί την πτήση.

"AIR CARRIER CONTRACTOR" είναι η εταιρεία μέσω της οποίας ο επιβάτης αγόρασε το εισιτήριο.  Αυτό αποδεικνύεται από το όνομα ή τον κωδικό που εμφανίζεται στο εισιτήριο.

Το "CODE-SHARING" είναι μια συμφωνία μάρκετινγκ στην οποία μια αεροπορική εταιρεία τοποθετεί τον κωδικό της επωνυμίας της σε πτήση που εκτελείται από άλλη αεροπορική εταιρεία και πουλάει εισιτήρια για τη συγκεκριμένη πτήση.

Το "CODE-SHARE FLIGHT" είναι η πτήση που εκτελείται με ‘CODE – SHARE’ συμφωνία.


“ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ” σημαίνει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο άτομο (“το ενδιαφερόμενο πρόσωπο”), ένα αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο εκείνο που μπορεί να προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως σε σχέση με ένα αναγνωριστικό (δηλαδή το όνομα, τον αριθμό ταυτότητας, τηλεκτρονικό αναγνωριστικό στο διαδίκτυο), ή με αναφορά σε ένα ή περισσότερα από τα συγκεκριμένα στοιχεία της φυσικής, φυσιολογικής, γενετικής, ψυχικής, οικονομικής, πολιτιστικής ή κοινωνικής ταυτότητάς του.


“Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ” νοείται κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που εκτελούνται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή τα σύνολα των προσωπικών δεδομένων, με ή χωρίς τη χρήση της αυτόματης μέσα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η τροποποίηση, η ανάκτηση, διαβούλευση , χρήση, αποκάλυψη με διαβίβαση, διάδοση ή άλλη διάθεση, ευθυγράμμιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

"Προτεραιότητα στο check-in" - είναι η υπηρεσία με την οποία ο επιβάτης μπορεί να περάσει από τη διαδικασία του check-in πριν από άλλους επιβάτες, χωρίς να περιμένει στη γραμμή, έχοντας έτσι το πρόσθετο πλεονέκτημα για να εξοικονομήσει χρόνο στο αεροδρόμιο.

"Fast track υπηρεσία" – είναι η υπηρεσία με την οποία ο επιβάτης μπορεί να περάσει από μια ξεχωριστή, ταχύτερη ροή ελέγχου ασφάλειας, έχοντας έτσι το πρόσθετο πλεονέκτημα για να εξοικονομήσει χρόνο στο αεροδρόμιο.

"Flex Υπηρεσία" - H ειδική υπηρεσία που προσφέρει στους επιβάτες τη δυνατότητα να αλλάξουν την ημερομηνία της κράτησης, όποτε το χρειάζονται, παρέχοντάς τους μεγαλύτερη ελευθερία κατά τον προγραμματισμό των ταξιδιών τους.

"Το Blue Air Wallet" είναι η παροχή ειδικής προσφοράς που λειτουργεί με βάση και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Ταξιδιού και τους συγκεκριμένους Όρους και Προϋποθέσεις που αναφέρονται στον ιστότοπο της Εταιρείας, ο οποίος παρέχει στον Κάτοχο ορισμένες παροχές όπως καθορίζονται πιο κάτω.

"Κάτοχος του Blue Air Wallet" είναι το πρόσωπο που ονομάστηκε κάτοχος Blue Air Wallet κατά την αίτηση για το Blue Air Wallet.


"H ετήσια συνδρομή Blue Benefits" σημαίνει τη παροχή ειδικών προσφορών, η οποίες λειτουργούν με βάση και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Ταξιδίου και τους ειδικούς Όρους και Προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, η οποία παρέχει στον Κάτοχο και στα Μέλη συγκεκριμένες παροχές όπως καθορίζονται πιο κάτω.

 

"Ο Κάτοχος της ετήσιας συνδρομής Blue Benefits" είναι το πρόσωπο που κατονομάζεται ως κάτοχος της ετήσιας συνδρομής κατά την υποβολή της αίτησης για την ετήσια εγγραφή. Ανάλογα με τον τύπο της Επιλεγμένης Ετήσιας Εγγραφής, ο κάτοχος μπορεί να ορίσει έναν συγκεκριμένο αριθμό μελών της ετήσιας συνδρομής Blue Benefits που θα επωφεληθούν από την κατάρτιση της ειδικής προσφοράς.

“ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΣΤΟ CHECK-IN” είναι η υπηρεσία με την οποία ο επιβάτης μπορεί να περάσει από τη διαδικασία του check-in πριν από άλλους επιβάτες, χωρίς να περιμένει στη γραμμή, έχοντας έτσι το πρόσθετο πλεονέκτημα για να εξοικονομήσει χρόνο στο αεροδρόμιο.

 

“FAST TRACK ΥΠΗΡΕΣΊΑ” είναι η υπηρεσία με την οποία ο επιβάτης μπορεί να περάσει από μια ξεχωριστή, ταχύτερη ροή ελέγχου ασφάλειας, έχοντας έτσι το πρόσθετο πλεονέκτημα για να εξοικονομήσει χρόνο στο αεροδρόμιο.

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

2.1   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 2.2, 2.4 και 2.5, οι Όροι και Προϋποθέσεις Μεταφοράς ισχύουν μόνο για την αεροπορική μεταφορά των επιβατών και των αποσκευών, που εκτελούνται από εμάς και για την οποιαδήποτε ευθύνη μπορεί να έχουμε σε σχέση με την εν λόγω αεροπορική μεταφορά. Οι Όροι και Προϋποθέσεις Μεταφοράς ορίζονται στο ηλεκτρονικό εισιτήριο, αποκόμματα εισιτηρίου, τις ετικέτες αποσκευών ή οποιοδήποτε άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που έγιναν δεκτές από εμάς, αποτελούν μέρος των εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις Μεταφοράς.
 
2.2   ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΑΥΛΩΣΗΣ
Αν η μεταφορά εκτελείται σύμφωνα με μια συμφωνία ναύλωσης, αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις Μεταφοράς ισχύουν, εφόσον πληρούνται και οι οποίες ενσωματώνονται με παραπομπή ή άλλως στη συμφωνία ναύλωσης ή στο ηλεκτρονικό εισιτήριο.

2.3  ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ ΔΙΚΑΙΟ
Οι Όροι και Προϋποθέσεις Μεταφοράς εφαρμόζονται υπό τον όρο ότι συνάδουν με τις τιμές μας και τους κανονισμούς που ισχύουν. Εάν κάποια από τις διατάξεις των Όρων και Προϋποθέσεων Μεταφοράς είναι άκυρη σύμφωνα με την ισχύουσα ρύθμιση, οι λοιπές διατάξεις υπερισχύουν.
 
2.4   ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ (ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΩΣ)
Σε περίπτωση αντιφάσεων μεταξύ τους Όρους και Προϋποθέσεις Μεταφοράς και άλλες διατάξεις που θα μπορούν να προβλέψουν σε σχέση με ορισμένα ζητήματα, αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις Μεταφοράς θα υπερισχύσουν.
 
2.5   ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
Blue Air διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους και τις συνθήκες μεταφοράς, με την προηγούμενη γνωστοποίηση των αλλαγών αυτών με τη δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα στην ενότητα "Nέα" ή "Όροι και Προϋποθέσεις Μεταφοράς".

3. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

3.1   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
3.1.1 Το ηλεκτρονικό εισιτήριο, οι Όροι και Προϋποθέσεις Μεταφοράς, τα τιμολόγια, οι κανονισμοί του μεταφορέα μας και οι σημαντικές πληροφορίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας πρέπει να αποτελούν από κοινού τους Όρους και Προϋποθέσεις Μεταφοράς της συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ εσάς και εμάς.
3.1.2 Πρέπει να μεταφέρουμε μόνο τον επιβάτη του ονόματος του οποίου έχει καθοριστεί στο ηλεκτρονικό εισιτήριο, και έχετε την υποχρέωση να κατέχετε μαζί σας ένα έγγραφο ταυτότητας (ΔΤ ή διαβατήριο), ανάλογα με τον προορισμό, εντός ή εκτός της χώρας.
3.1.3 Η τιμή του ηλεκτρονικού εισιτήριου δεν μπορεί να επιστραφεί.
3.1.4 Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για να ελέγξετε ότι έχετε λάβει την επιβεβαίωση της πληρωμής και διαδρομή στο παρέχεται διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλιώς παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Δεν παίρνουμε καμία ευθύνη αν εμφανιστούν για μια πτήση για την οποία δεν έχετε λάβει μια επιβεβαίωση και, ως εκ τούτου, σας αρνηθούν την επιβίβαση.

3.1.5 Ρήτρα Ετήσιας Συνδρομής Blue Benefits

Η Blue Air προσφέρει στους πελάτες τη δυνατότητα αγοράς τριών τύπων ετήσιων συνδρομών. Η ετήσια συνδρομή "Blue Benefits Together" προσφέρει στους πελάτες τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στις ειδικές παροχές προσφορών για τον κάτοχο της ετήσιας συνδρομής και ένα επιπλέον μέλος. Η ετήσια συνδρομή της "Blue Benefits Family" προσφέρει στους πελάτες τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε ειδικές παροχές προσφορών για τον κάτοχο της ετήσιας συνδρομής και 3 (τρία) επιπλέον μέλη. Η ετήσια συνδρομή "Blue Benefits Friends" προσφέρει στους πελάτες τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε ειδικές παροχές προσφορών για τον κάτοχο της ετήσιας συνδρομής και 8 (οκτώ) επιπλέον μέλη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ετήσιες συνδρομές Blue Benefits, παρακαλούμε ελέγξτε τους συγκεκριμένους όρους ταξιδίου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.3.2   ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
3.2.1. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο που έχετε αγοραστεί πρέπει να ισχύει μόνο για το δρομολόγιο που αναγράφει και για τον επιβάτη του οποίου το όνομα είναι γραμμένο στο εισιτήριο, από τον τόπο αναχώρησης μέχρι τον τελικό προορισμό, την ημέρα και για την πτήση που καθορίζονται στο εν λόγω εισιτήριο. Η τιμή που έχετε πληρώσει βασίζεται στις τιμές μας και πρέπει να ισχύει για το ταξίδι που καθορίζεται στο ηλεκτρονικό εισιτήριο. Αυτό είναι ένα ουσιαστικό μέρος της συμφωνίας που έχουμε συναφθεί με εσάς. Η τιμή για την πτήση που δείχνεται στο ηλεκτρονικό εισιτήριο μπορεί να αλλαχθεί από το Blue Air πριν την πτήση.
3.2.2.  Αν επιθυμείτε να αλλάξετε οποιαδήποτε δεδομένα που σχετίζονται με το ταξίδι, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας, σε εύθετο χρόνο, σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις Μεταφοράς. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να προκαλέσουν ένα άλλο υπολογισμό των τιμών και η πληρωμή προστίμου ναύλου σύμφωνα με τους όρους που σχετίζονται με την εφαρμογή του τιμολογίου. Μπορείτε να αποδεχθείτε τη νέα τιμή ή να διατηρήσετε την αρχική διαδρομή που αναγράφεται στο εισιτήριο. Οι κανόνες που διέπουν τη μεταβολή των ηλεκτρονικών εισιτηρίων αναφέρονται λεπτομερώς στους όρους μεταφοράς στη σελίδα μας στο Διαδίκτυο και μπορούν να σας αποσταλούν μετά από αίτηση.

Για να αλλάξετε τις ημερομηνίες ενός εισιτηρίου που αγοράστηκε από προσφορά, οι επιβάτες πληρώνουν επίσης τη διαφορά του ναύλου που αγοράστηκε με έκπτωση κατά την προσφορά.


3.3   ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ
Το όνομά μας μπορεί να κωδικοποιηθεί ως BMS ή 0B ή μπορεί να είναι οποιαδήποτε άλλη συντομογραφία που καθορίζεται στο ηλεκτρονικό εισιτήριο. Η διεύθυνση της έδρας μας δείχνεται στο τέλος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Μεταφοράς. Όλη την αλληλογραφία, ανακοινώσεις κ.λπ. πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τέλος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Μεταφοράς.

4. ΤΑΡΙΦΕΣ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ

4.1  ΤΑΡΙΦΕΣ

Οι 3 κατηγορίες ναύλων που διατίθενται από τον αερομεταφορέα, είναι οι εξής:

α) LIGHT

 • Ο χαμηλότερος διαθέσιμος ναύλος για την επιλεγμένη πτήση/τις επιλεγμένες πτήσεις.
 • Δωρεάν online check-in, διαθέσιμο 3 (τρεις) ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης.
 • Δωρεάν μικρή χειραποσκευή με μέγιστο βάρος 10 κιλά και διαστάσεις 40 εκ. x 30 εκ. x 20 εκ.
 • β) EXPRESS
 • Ο χαμηλότερος διαθέσιμος ναύλος για την επιλεγμένη πτήση/τις επιλεγμένες πτήσεις
 • Δωρεάν online check-in, διαθέσιμο 3 (τρεις) ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης.
 • Δωρεάν μικρή χειραποσκευή με μέγιστο βάρος 10 κιλά και διαστάσεις 40 εκ. x 30 εκ. x 20 εκ.
 • Επιπλέον μεγάλη χειραποσκευή με μέγιστο βάρος 10 κιλά και διαστάσεις 55 εκ. x 40 εκ. x 20 εκ.
 • Κατά προτεραιότητα επιβίβαση.
 • Δυνατότητα επιλογής καθίσματος στο αεροσκάφος, εκτός από την πρώτη σειρά και τα καθίσματα με περισσότερο χώρο για τα πόδια.
 • γ) COMFORT
 • Ο χαμηλότερος διαθέσιμος ναύλος για την επιλεγμένη πτήση/τις επιλεγμένες πτήσεις.
 • Δωρεάν check-in στο αεροδρόμιο.
 • Δωρεάν online check-in, διαθέσιμο 3 (τρεις) ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης.
 • Δωρεάν μικρή χειραποσκευή με μέγιστο βάρος 6 κιλά και διαστάσεις 40 εκ. x 30 εκ. x 20 εκ.
 • Επιπλέον μεγάλη χειραποσκευή με μέγιστο βάρος 10 κιλά και διαστάσεις 55 εκ. x 40 εκ. x 20 εκ.
 • Δωρεάν παραδοτέα αποσκευή με μέγιστο βάρος 23 κιλά και διαστάσεις 100 εκ. x 80εκ. x 30εκ.
 • Κατά προτεραιότητα επιβίβαση.
 • Επιλογή Flex - δυνατότητα αλλαγής πτήσης για την οποία έγινε η κράτηση.
 • Δυνατότητα επιλογής καθίσματος στο αεροσκάφος, συμπεριλαμβανομένων των καθισμάτων που βρίσκονται στην πρώτη σειρά και των καθισμάτων με περισσότερο χώρο για τα πόδια (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα).

Το κόμιστρο της διαδρομής στο Ηλεκτρονικό Εισιτήριο, μπορεί να αλλάξει από την Blue Air πριν από την έναρξη του ταξιδιού. Η αλλαγή στο κόμιστρο θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Blue Air. Μπορούμε να επιβάλουμε επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από τον μεταφορέα ως μέρος της συνολικής τιμής του εισιτηρίου.

Αυτές οι χρεώσεις θα συμπεριληφθούν είτε στο κόμιστρο (π.χ. προσαύξηση καυσίμων, εκπομπές CO2 κ.λπ.), οι οποίες δηλώνονται ξεχωριστά κατά τη διαδικασία κράτησης ή στην τελική απόδειξη του ηλεκτρονικού εισιτηρίου σας (π.χ. χρεώσεις αεροδρομίου, τέλη ασφαλείας κ.λπ.).

Αυτές οι επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από τους αερομεταφορείς περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, τον επίναυλο καυσίμων και τον φόρο εκπομπών CO2. Ο επίναυλος καυσίμων προσαρμόζεται ανάλογα με τις τιμές των καυσίμων. Επί του παρόντος, ο επίναυλος καυσίμων είναι 7 ευρώ / επιβάτη / πτήση. Ο φόρος για τις εκπομπές CO2 είναι 2 ευρώ / επιβάτη / πτήση.

Για τα δρομολόγια εσωτερικού στην Ιταλία επιστροφή ΦΠΑ από 10% χρεώνεται. Το ποσό που περιλαμβάνεται στη συνολική τιμή του εισιτηρίου.

Για την εγχώρια διαδρομή Βουκουρέστι - Ιάσιο και επιστροφή ΦΠΑ από 19% χρεώνεται. Το ποσό που περιλαμβάνεται στη συνολική τιμή του εισιτηρίου.

ΑΠΕΛΑΥΝΟΜΕΝΟΙ
Υπάρχουν δύο κατηγορίες απελαυνόμενων:

•    Συνοδευόμενοι απελαυνόμενοι – DEPA
•    Ασυνόδευτοι απελαυνόμενοι – DEPU
Όχι περισσότερα από 10 DEPA μπορούν να ταξιδεύουν με την ίδια πτήση.
Αν θέλετε να συμβουλευτείτε τη διαθεσιμότητα αυτής της υπηρεσίας και την αντίστοιχη τιμή, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στο [email protected].

Blue Air Wallet 

Η Blue Air προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα να δημιουργήσουν το Blue Air Wallet, συνδεδεμένο με τον λογαριασμό τους Blue Air, στον οποίο μπορούν να καταχωρήσουν ένα προκαθορισμένο χρηματικό ποσό, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα ένα μπόνους με βάση το ποσό των χρημάτων που έχουν κατατεθεί. Ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτήν την υπηρεσία για να κάνει ολικές ή μερικές πληρωμές για όλες τις διαδικτυακές αγορές των υπηρεσιών Blue Air. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Blue Air Wallet, ελέγξτε τους συγκεκριμένους Όρους και Προϋποθέσεις στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.4.2   ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ
Πρέπει να πληρώσετε τα τέλη και τα συμπληρωματικά έξοδα που επιβάλλονται από την κυβέρνηση, τα όργανα της αεροναυπηγικής αρχές, οι αερολιμένες και την Blue Air. Μετά την πληρωμή των ηλεκτρονικών εισιτηρίων, θα σας ενημερώσουμε για τα τέλη και τα συμπληρωματικά έξοδα που δεν περιλαμβάνονται στην ταρίφα, τα περισσότερα από αυτά προσδιορίζονται χωριστά στο ηλεκτρονικό εισιτήριο. Τα τέλη και συμπληρωματικά έξοδα που επιβλήθηκαν στις αεροπορικές μεταφορές τροποποιούνται σε μόνιμη βάση και μπορεί επίσης να επιβληθούν και μετά την αγορά του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Εάν τα τέλη και συμπληρωματικά έξοδα που καθορίζονται στο ηλεκτρονικό εισιτήριο αυξήθηκαν μετά την ημερομηνία αγοράς, αλλά πριν από την έναρξη του ταξιδιού, θα έχετε την υποχρέωση να τα πληρώσετε. Επίσης, σε περίπτωση επιβολής νέων τελών, θα έχετε την υποχρέωση καταβολής αυτών των τελών. Επίσης, εάν τυχόν νέους φόρους υπάρχουν και ισχύουν κατά την ημερομηνία ταξιδιού, θα είστε υποχρεωμένος να πληρώσετε και αυτούς. Αυτοί οι νέοι φόροι και οι αυξήσεις των ήδη υπαρχόντων πρέπει να ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Blue Air, στο τμήμα «Ειδήσεις» ή / και στο «Όροι και Προϋποθέσεις Μεταφοράς».

4.3   ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Οι ταρίφες, τα τέλη και τα συμπληρωματικά έξοδα πληρώνονται στο ευρώ. Όλα τα ποσά πληρωμής μετατρέπονται σε Ευρώ. Οι τιμές εμφανίζονται σε EUR, RON, GBP ή USD, αλλά στο τέλος της διαδικασίας αγοράς, το ποσό θα πρέπει να μετατραπεί σε ευρώ.
Για τη μετατροπή νομίσματος από RON, GBP ή USD σε ευρώ, Blue Air χρησιμοποιεί μια εσωτερική συναλλαγματική ισοτιμία. Αυτή η συναλλαγματική ισοτιμία είναι η συναλλαγματική ισοτιμία Εθνική Τράπεζα της Ρουμανίας, BNR + 2%, *στρογγυλοποιημένο ως 0,05 ευρώή 0,1 ευρώ.

4.4   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

4.4.1 Όλα τα έξοδα που αφορούν ειδικές υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις (πχ.προσθήκη αποσκευών, αλλαγές πάσης φύσεως κλπ) καθώς και τα έξοδα εκδόσεως εισιτηρίων δεν επιστρέφονται.

4.4.2 Το τέλος επεξεργασίας για τις επιστροφές ή πίστωσης που εγκρίθηκε από την εταιρεία είναι 10 Ευρώ/ διαδρομή / επιβάτη.

4.4.3 Ο φόρος για το βρέφος είναι 20 ευρώ ανά / άτομο / διεθνή πτήση ή 10 ευρώ ανά / άτομο / εσωτερική πτήση, εκτός από τις πτήσεις με αναχώρηση από την Ισπανία για τις οποίες ο φόρος για το βρέφος είναι 35 ευρώ ανά / άτομο / διαδρομή και τις πτήσεις με αναχώρηση από την Γλασγόω για τις οποίες ο φόρος για το βρέφος είναι 53 ευρώ (50 GBP) ανά / άτομο / διαδρομή.

4.4.4 Το εκδοτήριο στο αεροδρόμιο Turin Caselle χρεώνει μια αμοιβή 20 ευρώ ανά εκδοθεί εισιτήριο και ένα τέλος 10 ευρώ για πρόσθετες υπηρεσίες (παράδειγμα: αποσκευές, επιπλέον χώρο για τα πόδια, κλπ).

4.4.5 Το εκδοτήριο στο αεροδρόμιο Arlanda Stockholm χρεώνει μια αμοιβή 30 ευρώ (275 SEK) ανά εκδοθεί εισιτήριο και ή πρόσθετες υπηρεσίες (παράδειγμα: αποσκευές, επιπλέον χώρο για τα πόδια, κλπ).

4.4.6 Το εκδοτήριο στο αεροδρόμιο Sibiu χρεώνει μια αμοιβή 15 ευρώ (70 RON) ανά εκδοθεί εισιτήριο και ή πρόσθετες υπηρεσίες (παράδειγμα: αποσκευές, επιπλέον χώρο για τα πόδια, κλπ).

4.4.7 Το εκδοτήριο στο αεροδρόμιο Timisoara χρεώνει μια αμοιβή 15 ευρώ (70 RON) ανά εκδοθεί εισιτήριο και ή πρόσθετες υπηρεσίες (παράδειγμα: αποσκευές, επιπλέον χώρο για τα πόδια, κλπ).

4.4.8 Το εκδοτήριο στο αεροδρόμιο Sevilla χρεώνει μια αμοιβή 12 ευρώ (55 RON) ανά εκδοθεί εισιτήριο και ή πρόσθετες υπηρεσίες (παράδειγμα: αποσκευές, επιπλέον χώρο για τα πόδια, κλπ).

4.4.9 Το εκδοτήριο στο αεροδρόμιο Tel Aviv χρεώνει μια αμοιβή 35 ευρώ (40 USD) ανά εκδοθεί εισιτήριο.

4.4.10 Το γραφείο εισιτηρίων στο Βουκουρέστι Οτοπένι, στη Ρώμη Φιουμιτσίνο, στο αεροδρόμιο Ιάσιο, στο αεροδρόμιο Κλουζ-Ναπόκα και στο Μπακάου, χρεώνει τέλη 5 ευρώ ανά επιβάτη ανά εκδομένο εισιτήριο.

4.4.11 Το γραφείο έκδοσης εισιτηρίων της Blue Air στο ξενοδοχείο Bistrita στο Μπακάου Bacau, στο Εμπορικό κέντρο Iulius στο Κλουζ-Ναπόκα και στο Εμπορικό Κέντρο Palas στο Ιάσιο, χρεώνει τέλη 5 ευρώ ανά επιβάτη ανά εκδομένο εισιτήριο.

4.5 FARE LOCK
4.5.1. If you select the flight and the desired fare on the company’s website and if you also select the Fare lock service and pay the respective fee for it, the selected fare will be kept unchanged for a period of 48 hours. In order to confirm the reservation of the selected lock fare, the payment must be made in full within 48 hours from the time of the fare was locked. In case you do not finalize the booking within the indicated time, the blocked fare will be automatically cancelled.
4.5.2. The fare lock service is available only for flights booked at least 7 days before the selected departure date. If you select a return flight, the service is available only for bookings made at least 7 days before the date of the first flight.
4.5.3. The fare lock service is available for promotional prices and special offers.
4.5.4. The fare lock service will apply for all selected flights and for all passengers included in the booking.

4.5.5. Αυτή η υπηρεσία εγγυάται μόνο τον ναύλο (τιμή εισιτηρίου) για 48 ώρες από τη στιγμή της επιβεβαίωσης της αγοράς της υπηρεσίας Κλείδωμα ναύλου από την Blue Air. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με το χρόνο επιβεβαίωσης, θα εφαρμοστεί το σύστημα χρόνου της Blue Air. Η εγγυώμενη τιμή περιλαμβάνει τις υπηρεσίες σύμφωνα με την περιγραφή της επιλεγμένης κατηγορίας ναύλων (Light, Express ή Comfort).

4.5.6. When locking the fare, it is not mandatory to provide the name of all passengers included in the booking, just the first and last name, email address and phone number of the person who requests the fare lock must be provided.
4.5.7. The booking for the locked fare must be confirmed before the expiration of the 48-hour period dedicated to the fare lock service. After the purchase of the fare lock service, you cannot change the selected flights and the number of passengers for the guaranteed price. The names of all passengers associated with a specific booking must be provided during the finalization process of the booking.
4.5.8. This service is provided depending on its availability. The service is available only for bookings made on the company’s website.
4.5.9. The fee for the fare lock service is 3 EUR per passenger per segment.
4.5.10. The fee for the fare lock service is non-refundable and does not count towards the total fare price or towards any other taxes or fees applied or towards any other prices of other services.
4.5.11. The payment for the fare lock service must be made with a credit/debit card.
4.5.12. You are responsible for the payment of the fare lock service. At our own free will, we may consider the debit or credit card used for the payment and/or introducing the booking details as indicating a high degree of fraud risk. In such cases, we will contact you in order to verify the payment details. In case we cannot reach you at the available phone number or in case we cannot verify the payment details or the booking details, we reserve the right to cancel the guaranteed price and to refund you the fee for the fare lock.
4.5.13. If you don’t receive from us a confirmation of the fare lock within maximum 2 hours from the moment of payment via the email address provided during the purchasing process of the fare lock service, we advise you to contact Blue Air through the Call Centre department.
4.5.14. If you choose to finalize the locked fare booking, after providing the names of all passengers and after paying the entire amount for the booking guaranteed with the fare lock service, your booking will undergo the present Travel Conditions. Please remember that your booking will not be confirmed before introducing the names of all passengers and before paying the price of the booking in full (or other services, if applicable). Additionally, please remember that the fee for the fare lock will not be counted towards the fare total amount, and in order to finalize the booking, you will have to pay the total amount for the selected price and the included extra services.
4.5.15. Blue Air reserves the right to restrict the availability of the fare lock service.
4.5.16. In case the scheduled flight you selected and paid the fare lock service for undergoes any changes during the 48-hour period of the locked fare, you can either accept those changes in order to be able to finalize the booking at the guaranteed fare, or request to have the fee for the fare lock service refunded.
4.5.17. The purpose of this service is to guarantee the fare you selected and does not represent an amount paid as a warranty deposit for the undergoing transport contract. 

5. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

5.1  ΟΡΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΣ
Η κράτηση για μια συγκεκριμένη πτήση επιβεβαιώνεται μέσω της έκδοσης ενός Κωδικός Επιβεβαίωσης (Booking). Η βεβαίωση αυτή πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην περίπτωση των τηλεφωνικών κρατήσεων. Στην περίπτωση της on-line κρατήσεις, η επιβεβαίωση κώδικα πρέπει να αναγράφονται στην οθόνη, στο τέλος της συναλλαγής. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τις πληροφορίες αυτές, γιατί είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει τον αριθμό αυτό κατά την επιβίβαση. Δεν θα πρέπει να επαναβεβαιώσει πτήση για τον οποίο έχει εκδοθεί Επιβεβαίωση Αριθμός.

5.2 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Το εισιτήριο ισχύει μόνο για τη διαδρομή που αναγράφεται σε αυτό, από το μέρος αναχώρησης μέχρι τον τελικό προορισμό, την ημερομηνία και την πτήση, μόνο για τον επιβάτη του οποίου το όνομα εμφανίζεται στο εισιτήριο.

Εάν ο επιβάτης επιθυμεί να αλλάξει τα στοιχεία του ταξιδιού (δηλαδή το όνομα του επιβάτη, τη διαδρομή, την ημερομηνία αναχώρησης ή την ημερομηνία επιστροφής), πρέπει να επικοινωνήσει με την Blue Air, σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις, προκειμένου να μπορέσει να κάνει την αλλαγή.

Όλοι οι επιβάτες οι οποίοι έλαβαν την επιβεβαίωση πληρωμής έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν την κράτησή τους μετά την επιβεβαίωση, μέχρι και 4 ώρες πριν από την ώρα αναχώρησης της αρχικής πτήσης, καταβάλλοντας ένα τέλος αλλαγής.

Για τις διεθνείς πτήσεις και τα εσωτερικά δρομολόγια που εκτελούνται στην Ιταλία, το τέλος αλλαγής είναι 40 EUR ανά επιβάτη ανά τμήμα πτήσης και για τις εσωτερικές πτήσεις που εκτελούνται στη Ρουμανία, το τέλος αλλαγής είναι 25 EUR ανά επιβάτη ανά τμήμα πτήσης.

Οι αλλαγές που έγιναν από τον επιβάτη μπορεί να οδηγήσουν σε αναθεώρηση της τιμής και εάν υπάρχουν διαφορές μεταξύ του αρχικού και του νέου ναύλου, ο επιβάτης θα πρέπει να καταβάλει τη διαφορά αυτή καθώς και τα τέλη που ισχύουν κατά την ημερομηνία της αλλαγής.

Εάν ο επιβάτης αγόρασε ένα ηλεκτρονικό εισιτήριο για την πακέτο Classic, θα επωφεληθεί της έκπτωσης 50% που ισχύει για το κόμιστρο αλλαγής ημερομηνίας ή διαδρομής και εάν έχει αγοράσει εισιτήριο για την πακέτο Premium, ο επιβάτης θα μπορεί να αλλάξει την ημερομηνία ή τη διαδρομή χωρίς να πληρώσει το κόμιστρο αλλαγής, καταβάλλοντας μόνο τη διαφορά μεταξύ του αρχικού και του νέου ναύλου, καθώς και των χρεώσεων που ισχύουν κατά την ημερομηνία της αλλαγής.

Η τροποποίηση της κράτησης μέχρι 4 ώρες πριν από την ώρα αναχώρησης της αρχικής πτήσης μπορεί να γίνει ακόμη και αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του check-in. Σε αυτή την περίπτωση, αφού ο επιβάτης έχει κάνει όλες τις αλλαγές, θα πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία διαδικτυακού check-in και να εκτυπώσει εκ νέου την κάρτα επιβίβασής του. Εάν η αλλαγή έγινε λιγότερο από 12 ώρες πριν από την ώρα αναχώρησης της πτήσης, το check-in θα πραγματοποιηθεί στο αεροδρόμιο.

Αν οι αλλαγές πτήσης γίνουν διαδικτυακά, αυτές θα ισχύουν για όλους τους επιβάτες που περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη κράτηση. Για να αλλάξει την πτήση για κάποιους από τους επιβάτες που περιλαμβάνονται στην κράτηση, ο επιβάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Οι αλλαγές ονομάτων δεν επιτρέπονται σε ένα δρομολόγιο αφού ξεκινήσει μία από τις πτήσεις και σε  καμία από τις υπόλοιπες πτήσεις αυτής της διαδρομής.

Η αλλαγή της ημερομηνίας ή της διαδρομής μιας κράτησης επιτρέπεται μόνο σε υψηλότερο ναύλο ή τουλάχιστον ίσο με αυτόν στον οποίο αγοράστηκε το αρχικό εισιτήριο.

Flex Υπηρεσία

Η Blue Air προσφέρει στους επιβάτες τη δυνατότητα να αλλάζουν την κράτηση, όποτε αυτοί το χρειάζονται, χωρίς να καταβάλλουν τέλη αλλαγής ημερομηνίας σύμφωνα με το άρθρο 5.2 των Όρων Ταξιδίου.

Οι επιβάτες μπορούν να αγοράσουν την υπηρεσία Flex, κατά τη διαδικασία κράτησης μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας, των γραφείων εκδόσεων εισιτηρίων, των συνεργατών τουριστικών πρακτόρων ή του Τηλεφωνικού Κέντρου, στο ποσό των 10 ευρώ ανά επιβάτη ανά κράτηση.

Η υπηρεσία Flex μπορεί να αγοραστεί μόνο παράλληλα με τα πακέτα LIGHT και CLASSIC, καθώς το πακέτο PREMIUM επιτρέπει ήδη στους επιβάτες να αλλάξουν την ημερομηνία πτήσης χωρίς να πληρώσουν το τέλος αλλαγής που αναφέρεται στο άρθρο 5.2 των Όρων Ταξιδίου.

Μέσω της υπηρεσία Flex, οι επιβάτες μπορούν να αλλάξουν την κράτηση μόνο μία φορά, οποιαδήποτε άλλη αλλαγή πτήσης θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους ταξιδιού της Blue Air. Οι επιβάτες καταβάλλουν τη διαφορά του ναύλου μεταξύ της αρχικής πτήσης και της αλλαγής πτήσης, καθώς και των τελών που ισχύουν κατά την ημερομηνία της αλλαγής


5.3   ΠΛΗΡΩΜΗ
Τα τιμολόγια, τα τέλη και επιπλέον επιβάρυνσης σε σχέση με την κράτησή σας πρέπει να καταβληθεί εξ ολοκλήρου μετά την επιβεβαίωση της κράτησης.

5.4   ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ

Τα προσωπικά δεδομένα του επιβάτη που του παρέχονται κατά την κράτηση υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Blue Air για χρήση για τους ακόλουθους σκοπούς: λήξη της κράτησης, αγορά και έκδοση του εισιτηρίου, μεταφορά και συναφείς υπηρεσίες, λογιστική, τιμολόγηση (συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης πιστωτικών καρτών ή άλλων πιστωτικών καρτών) για τη διευκόλυνση των διαδικασιών ελέγχου των συνόρων και τελωνείων για λόγους ασφάλειας, την ασφάλειας,την  υγείας, διοικητικής και νομικής σκοπιμότητας, για στατιστική ανάλυση και ανάλυση εμπορίας, για τη δοκιμή του δικού σας συστήματος , τη συντήρηση και την ανάπτυξή της, την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών.

 

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει συμβατικής υποχρέωσης τηρούνται για καθορισμένες χρονικές περιόδους που μπορούν να συμβουλευθούν H Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας. Μετά τη λήξη αυτών των χρονικών περιόδων, τα επεξεργασμένα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν / καταστραφούν.

 

Τα προσωπικά δεδομένα του επιβάτη υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Blue Air και κοινοποιούνται σε ορισμένους συμβατικούς εταίρους για την παροχή συμβεβλημένων υπηρεσιών, όπως τα γραφεία και τα υποκαταστήματα της Blue Air, εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι, πιστωτικές εταιρείες και εκδότες καρτών, κυβερνητικές υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων και άλλες εταιρείες που συμμετέχουν στη μεταφορά των εν λόγω επιβατών, αλλά μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω.

 

Τα δεδομένα των επιβατών θα γνωστοποιούνται στις δημόσιες αρχές κατόπιν αιτήματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του επιβάτη για τους ανωτέρω σκοπούς, ο τελευταίος έχει τα ακόλουθα δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης και το δικαίωμα αίτησης για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα να αντιταχθεί στη μεταποίηση, το δικαίωμα αίτησης (συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ), το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένωντ,το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Εθνική Εποπτική Αρχή για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το δικαίωμα προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια.

Τόσο ο επιβάτης όσο και ο επιβάτης δηλώνουν ότι γνωρίζουν ότι η αεροπορική εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα (όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, εθνικότητα, ημερομηνία γέννησης) για να επιτρέψει την ηλεκτρονική συναλλαγή και να επεξεργαστούν αυτές τις πληροφορίες.

Εάν ο επιβάτης δεν επιθυμεί να λάβει πληροφορίες, επικοινωνίες μάρκετινγκ από την Blue Air ή συνεργάτες Blue Air, αυτός ή αυτή παρακαλείται να ειδοποιήσει την αεροπορική εταιρεία σχετικά, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στους παρόντες Όρους και Συνθήκες ταξιδιού.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του επιβάτη μπορούν να βρεθούν με την επίσκεψη στην ενότητα Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.5.5 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Δεν εγγυόμαστε ότι θα σας εξασφαλίσουμε μια συγκεκριμένη θέση στο αεροπλάνο και εσείς συμφωνείτε να αποδεχτείτε οποιαδήποτε θέση που θα σας καθοριστεί. Έχετε τη δυνατότητα να κρατήσετε οποιαδήποτε διαθέσιμη θέση του αεροπλάνου όταν κλείνετε το εισιτήριό σας έναντι μιας αμοιβής:

 

Κατηγορία A

(Extra Legroom)

Κατηγορία B

Κατηγορία C

Κατηγορία D

Κατηγορία E

Βουκουρέστι - Nice - Βουκουρέστι

26€/ Μονή διαδρομή

16€/ Μονή διαδρομή

13€/ Μονή διαδρομή

9€/ Μονή διαδρομή

3€/ Μονή διαδρομή

Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα

20€/Μονή διαδρομή

11€/ Μονή διαδρομή

9€/ Μονή διαδρομή

7€/ Μονή διαδρομή

3€/ Μονή διαδρομή

Λάρνακα - Θεσσαλονίκη - Λάρνακα

12€/Μονή διαδρομή

11€/ Μονή διαδρομή

9€/ Μονή διαδρομή

7€/ Μονή διαδρομή

3€/ Μονή διαδρομή

Όλες οι άλλες διαδρομές Blue Air

18€/ Μονή διαδρομή

11€/ Μονή διαδρομή

9€/ Μονή διαδρομή

7€/ Μονή διαδρομή

3€/ Μονή διαδρομήΕάν επιλέγετε να μην κρατήσετε μια θέση όταν αγοράζετε το εισιτήριό σας, θα σας καθοριστεί μια στο check-in. Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να καθορίσουμε τις θέσεις επιβατών ακόμα και ύστερα από την επιβίβαση, εάν αυτό είναι αναγκαίο για λόγους λειτουργίας ή ασφάλειας της πτήσης.

Εάν υπάρχουν επιβάτες που έχουν πληρώσει για προνομιακές θέσεις (πρώτη και τελευταία σειρά και κοντά σε εξόδους κινδύνου) αλλά για λόγους διεργασιών, προστασίας ή ασφάλειας της πτήσης δεν μπορούν να τις επωφεληθούν, έχουν αλλάξει θέση με ναύλο χαμηλότερης αξίας από αυτή που επέλεξαν, τότε ο αερομεταφορέας θα αποζημιώσει τον επιβάτη με το ποσό που έχει καταβληθεί για την προνομιακή θέση.

Κατ’ εξαίρεση στον πιο πάνω κανονισμό, το ποσό που καταβλήθηκε για την προνομιακή θέση δεν θα επιστραφεί στον επιβάτη που το κατέβαλε, έστω κι αν δεν είχε το δικαίωμα να ταξιδέψει στις θέσεις αυτές.

Επιβάτες  οι οποίοι δεν επιτρέπεται να καθίσουν σε προνομιακές θέσεις:

i. Επιβάτες με ειδικές ικανότητες

ii. Απελαθέντες

iii. Επιβάτες που δεν τους επιτράπηκε η είσοδος στη χώρα (άρνηση εισόδου στον προορισμό)

iv. Επιβάτες που ταξιδεύουν με βρέφη/κατοικίδια

v. Επιβάτες κάτω των 18 ετών


5.6   ΣΧΕΣΕΙΣ
Η Blue Air δεν εγγυάται συνδέσεις με άλλες πτήσεις ή με άλλα μεταφορικά μέσα, εκτός από εκείνα που πωλούνται από την Blue Air ως πτήσεις με σύνδεση ή ως συνδεδεμένη μεταφορά.
Οι πτήσεις μας δεν προορίζονται για χρήση σε συνδυασμό με άλλες πτήσεις της εταιρείας μας ή άλλων αεροπορικών εταιρειών, εκτός από εκείνα που πωλούνται από εμάς ως συνδυαζόμενες πτήσεις.
Κάθε σύνδεση που κάνετε, γίνεται με δική σας ευθύνη και θα πρέπει να κάνετε check-in για όλες τις συνδέσεις πτήσεων, εκτός από τις πτήσεις με τη σύνδεση που πωλούνται ως τέτοιες  από εμάς, όπου θα κάνετε το check-in μόνο για το αεροδρόμιο αναχώρησης και όχι κατά τη διάρκεια της διαμετακόμισης.

Εάν έχετε εισιτήρια για πτήσεις της Blue Air με σύνδεση, πτήσεις οι οποίες πωλούνται από εμάς ως τέτοιες, τότε, έχετε την υποχρέωση να ενημερώσετε το check-in στο αεροδρόμιο αναχώρησης, ότι έχετε εισιτήριο για πτήση της Blue Air με σύνδεση.

6. CHECK-IN ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ

6.1 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ CHECK-IN
Εν όψει της εκπλήρωσης των διατυπώσεων του check-in και της επιβίβασης παρακαλούμε να παρουσιαστείτε στο αεροδρόμιο τουλάχιστον 2 ώρες πριν από την ώρα απογείωσης που αναγράφεται στο εισιτήριο.
Η εκπλήρωση των προϋποθέσεων για το ταξίδι είναι μια ευθύνη που εναπόκειται αποκλειστικά σε σας. Οι επιβάτες που δεν παρουσιάζονται  έγκαιρα στην επιβίβαση, για οποιοδήποτε λόγο, ή οι οποίοι δεν κατέχουν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα, θεωρούνται no-show και χάνουν το δικαίωμα σε οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων.
Παρακαλείστε να έχετε υπ’ όψη σας ότι τα ελεγκτήρια εισιτηρίων ανοίγουν 2 ώρες πριν την πτήση και κλείνουν 40 λεπτά πριν από την καθορισμένη ώρα απογείωσης, εκτός από τους αερολιμένες που αναφέρονται παρακάτω. Ακόμη και αν το αεροσκάφος βρίσκεται στο έδαφος, για λόγους ασφαλείας δεν θα δεχτούμε για την πτήση τους επιβάτες που δεν παρουσιάστηκαν στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

Για όλους τους Blue Air πτήσεις που αναχωρούν από το Βουκουρέστι - Henri Coanda (Otopeni), παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι το check-in desks ανοιχτό με 3 ώρες πριν την πτήση και να κλείσει με 40 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.

Για όλους τους Blue Air πτήσεις που αναχωρούν από το Φιουμιτσίνο της Ρώμης, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι το check-in desks ανοιχτό με 2 ώρες και 30 λεπτά πριν την πτήση και να κλείσει με 45 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.

Για όλους τους Blue Air πτήσεις που αναχωρούν από το Τελ Αβίβ - Μπεν Γκουριόν, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι το check-in desks ανοιχτό με 3 ώρες πριν την πτήση και να κλείσει με 60 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. 

6.2   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟ CHECK-IN
Κατά το check-in έχετε την υποχρέωση να αποδείξει το εισιτήριό σας, ένα έγγραφο ταυτότητας, ΔΤ ή το διαβατήριο έγκυρο (όπως με την περίπτωση), το check-in αποσκευές / αποσκευών με ζύγιση και τη μεταφορά των αποσκευών με σκοπό να εξακριβώσει κατά πόσον δεν υπερβαίνει το βάρος και τις διαστάσεις που σχετίζονται με τα όρια.

6.3 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Μπορείτε τηρεί όλους τους νόμους, τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις που ισχύουν στις χώρες προορισμού ή αναχώρησης και τους Όρους και Προϋποθέσεις Μεταφοράς. Δεν έχουμε καμία ευθύνη να σας για την απόκτηση των απαραίτητων εγγράφων για το ταξίδι σας ή για την τήρηση των νόμων, κανονισμών, οδηγίες ή απαιτήσεις από τις οποίες θα ενημερωθεί γραπτώς ή με άλλο τρόπο, ή για τις συνέπειες του γεγονότος ότι δεν είχε λάβει τα απαραίτητα έγγραφα ή δεν τηρούν τους νόμους, τους κανονισμούς, απαιτήσεις ή οδηγίες.

6.4   ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
Έχετε την ευθύνη να λαμβάνουν, να κατέχει και να υποβάλει όλες τις εισόδου, εξόδου και τα υγειονομικά έγγραφα ή άλλα έγγραφα που απαιτούνται από τους νόμους, κανόνες και οδηγίες, προκειμένου να ταξιδέψουν προς και από ορισμένες χώρες. Διατηρούμε το δικαίωμά μας να αρνηθεί για κάθε επιβάτη ταξιδιωτικών εγγράφων των οποίων δεν είναι σύμφωνα με τους νόμους, κανόνες και οδηγίες σχετικά με το ταξίδι.

6.5   ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ
Είστε πλήρως υπεύθυνοι για τις καταστάσεις, όταν οι τελωνειακές αρχές της χώρας προορισμού, όπου θα ταξιδέψουν με την εταιρία μας αρνείται την πρόσβαση σας στο έδαφος και μας υποχρεώνουν να σας επιστρέψει στον τόπο αναχώρησης.

6.6 ΠΡΌΣΤΙΜΑ, ΠΟΙΝΈΣ, ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ETC.
Εάν έχουμε την υποχρέωση να πληρώνουν πρόστιμα, κυρώσεις ή άλλα έξοδα επειδή δεν τηρούν τους νόμους, τους κανονισμούς, εντολές ή άλλες σχετικές με ταξίδια στις απαιτήσεις των χωρών προορισμού ή αναχώρησης, ή αν πρέπει να αποκτήσει για σας τα απαραίτητα έγγραφα, έχετε την υποχρέωση να μας επιστρέψει, μετά από αίτηση μας, κάθε κόστος ή δαπάνη που πραγματοποίησε για το σκοπό αυτό. Για να ανακτήσουν τα έξοδα ή δαπάνες, θα μπορεί να λαμβάνει υπόψη την αξία της κάθε υπηρεσίας μεταφορών η οποία δεν έχετε χρησιμοποιήσει ή οποιαδήποτε άλλα κεφάλαια στη διάθεσή μας.

6.7   ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κάτω από ορισμένες συνθήκες, για λόγους ασφαλείας κατά την πτήση, μετά από αίτηση των κυβερνητικών οργάνων ή αερολιμενικές αρχές, θα πρέπει να υπόκειται σε όλους τους αναγκαίους ελέγχους σε σχέση με εσάς και / ή τις αποσκευές σας.

6.8   ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ
Μετά το check-in θα ενημερωθείτε για τον τόπο και χρόνο όπου θα έχετε να πάτε και να εκπληρώσει τις τελωνειακές διατυπώσεις και την επιβίβαση. Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε αμφιβολία ή καθυστερήσεις, θα πρέπει να ακούσει προσεκτικά τις ανακοινώσεις στις οποίες προέβη μέσω του ενισχυτή του αεροδρομίου.

6.9. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

Η Blue Air θέτει στη διάθεση των επιβατών την υπηρεσία κατά προτεραιότητα επιβίβαση, μέσω της οποίας ο επιβάτης μπορεί επωφεληθεί προτεραιότητας κατά την επιβίβαση στο αεροσκάφος σε σχέση με άλλους επιβάτες και μίας επιπλέον μεγάλης χειραποσκευής μέγιστου βάρους 10 κιλών και διαστάσεων 55 εκ. x 40 εκ. x 20 εκ. Ο επιβάτης έχει τη δυνατότητα να αγοράσει την υπηρεσία αυτή μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας ή μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου Blue Air έναντι μίας μεταβλητής χρέωσης από 6 EUR έως 22 EUR (ανάλογα με τον προορισμό) ή απευθείας από το αεροδρόμιο αντί ποσού 15 EUR (για πτήσεις εσωτερικού) / 30 EUR (για πτήσεις εξωτερικού). Αγορασθέντα εισιτήρια κατηγοριών ναύλων Classic και Premium περιλαμβάνουν υπηρεσία κατά προτεραιότητα επιβίβαση.

6.10 Πακέτο προτεραιότητας
Για τις πτήσεις που αναχωρούν από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Λάρνακας (Κύπρος), τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Ελλάδα) και το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα), οι επιβάτες θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν το ειδικό πακέτο προτεραιότητας, το οποίο περιλαμβάνει προτεραιότητας στο check-in, προτεραιότητα στην επιβίβαση, μία επιπλέον χειραποσκευή με μέγιστες διαστάσεις 20cm x 40cm x 30cm (μήκος x πλάτος x ύψος) με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος 3kg. Αυτό το ειδικό πακέτο προτεραιότητας διατίθεται προς αγορά μόνο στο αεροδρόμιο, στο ποσό των 35 ευρώ ανά επιβάτη.

6.1. ONLINE CHECK-IN

Το online check-in είναι διαθέσιμο για πτήσεις εκτός από εκείνες που που αναχωρούν από Constanta, Φλωρεντία, Λισαβόνα, Πάλμα ντε Μαγιόρκα, Πεσκάρα, Τελ Αβίβ, Τιμισοάρα. Επιπλέον, από τις 31.01.2019, το online check-in δεν είναι πλέον διαθέσιμο για όλες τις πτήσεις προς και από τα ακόλουθα αεροδρόμια στη Γερμανία: Αμβούργο, Στουτγάρδη, Κολωνία-Βόννη και Μόναχο. Για όλες αυτές τις πτήσεις το check-in μπορεί να γίνει στο αεροδρόμιο πριν από την αναχώρηση και είναι δωρεάν.

Αεροδρόμιο check-in είναι δωρεάν για όλα τα δρομολόγια της Blue Air.

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1, η υπηρεσία διαδικτυακού check-in είναι διαθέσιμη δωρεάν, 3 ημέρες, 7 ημέρες και 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία αναχώρησης, ανάλογα με την πακέτο που επιλέγει ο επιβάτης κατά την κράτηση. Η δωρεάν υπηρεσία διαδικτυακού check-in είναι διαθέσιμη μέχρι και 12 ώρες πριν την αναχώρηση.


Στο τέλος της on-line διαδικασίας θα πρέπει να τυπώσετε την κάρτα σας επιβίβασης, την οποία θα πρέπει να παρουσιάσετε στο αεροδρόμιο για επιβίβαση.
Με τον τρόπο αυτό, ο χρόνος αναμονής στο αεροδρόμιο μειώεται, και οι επιβάτες οι οποίοι ταξιδεύουν μόνο με χειραποσκευή θα δείχνουν τις κάρτες επιβίβασής τους κατευθείαν στην έξοδο 60 λεπτά πριν την αναχώρηση. Οι επιβάτες με αποσκευές προς έλεγχο, θα πρέπει να πάνε τα γραφεία ελέγχου αποσκευών, εντός 90 λεπτών πριν την αναχώρηση.

Οι επιβάτες θα αναλάβει την ευθύνη για την παραβίαση των εν λόγω χρονικά διαστήματα και μπορούν να αρνηθούν την επιβίβαση. Blue Air δεν θα επιστρέψει τα εισιτήρια των επιβατών, ούτε να δώσει οποιοδήποτε είδος της αποζημίωσης σε όσους δεν ακολουθούν τους παραπάνω κανόνες.

Η υπηρεσία online check-in είναι δωρεάν και προϋποθέτει την εκτύπωση από τον επιβάτη της κάρτας επιβίβασης η οποία θα παρουσιαστεί μαζί με τα ταξιδιωτικά έγγραφα στην πύλη επιβίβασης, στη μεθοριακή αστυνομία και στον έλεγχο ασφαλείας.

Προσοχή! Για να αποφευχθούν οι δυσάρεστες καταστάσεις, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη το χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των διαδικασιών διέλευσης των συνόρων και ελέγχου ασφαλείας.

Επαναλαμβανόμαστε το αίτημα να λάβετε υπ’ όψη το χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των διαδικασιών διέλευσης των συνόρων και ελέγχου ασφαλείας.

Το κάρτας επιβίβασης είναι ένα έγγραφο που αποτελείται από δύο (2) σελίδες. Μία σελίδα της κάρτας επιβίβασης θα παραδοθεί στον πράκτορα στην πύλη επιβίβασης, το δεύτερο θα παραμείνει στην επιβάτη.
Αν ταξιδεύετε με ένα βρέφος, η διαδικασία online check-in περιλαμβάνει την εκτύπωση του βιβλίου ταξιδιού τόσο για το βρέφος όσο και για τον ενήλικο που τον συνοδεύει.
Οι επιβάτες που δεν προέρχονται από μια χώρα της ΕΕ / ΕΟΧ πρέπει να κατευθυνθούν στο γραφείο check-in της Blue Air για έλεγχο των εγγράφων πριν περάσουν τον έλεγχο ασφάλειας και το σημείο διέλευσης των συνόρων. Εάν παραβαίνετε αυτή την διάταξη, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την επιβίβαση.

Η διαδικασία online check-in προϋποθέτει ότι εσείς αποδεχτείτε την τυχαία δωρεάν ανάθεση μιας θέσης στο αεροπλάνο. Αν θέλετε να επιλέξετε μια συγκεκριμένη θέση έχετε αυτή την δυνατότητα πριν από την έκδοση των καρτών επιβίβασης, καταβάλλοντας τα σχετικά τέλη.

7. ΑΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

7.1   ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Διατηρούμε το δικαίωμά μας να αρνούνται τη μεταφορά σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
7.1.1 έχετε μια ορατή κατάσταση της ανησυχίας για περαιτέρω την κατανάλωση αλκοόλ ή τα ναρκωτικά και τη συμπεριφορά σας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της πτήσης’

7.1.2. κατάσταση της υγείας σας δεν είναι καλή και δεν έχετε τη σύσταση του γιατρού σχετικά με την ικανότητά σας να ταξιδέψει με το αεροπλάνο’
7.1.3 εάν κατά τη διάρκεια προηγούμενης πτήσης με την εταιρεία μας είχατε μια ακατάλληλη συμπεριφορά και έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι αυτό θα συμβεί ξανά’

7.1.4. αν αρνηθεί να συμμορφωθεί με τους όρους μας όσον αφορά το περιεχόμενο, τη μορφή και το μέγεθος των αποσκευών σας’

7.1.5 εάν αρνηθούν την εκτέλεση του ελέγχου ασφαλείας για εσάς ή τις αποσκευές σας’

7.1.6 εάν αποτύχει να πληρώσει τους δασμούς, τέλη ή επιπλέον επιβάρυνσης που σχετίζονται με την πτήση, που ισχύει κατά την ημερομηνία που ταξιδεύουν’

7.1.7 κατόπιν αιτήσεως των τελωνειακών οργάνων, επειδή απέτυχε να εκπληρώσει την έξοδο / προϋποθέσεις εισόδου εκτός / εντός της χώρας’

7.1.8 αν έχετε υποβάλει ηλεκτρονικό εισιτήριο το οποίο αποκτήθηκε με παράνομο τρόπο, από μια εταιρεία εκτός από τη δική μας, από υπαλλήλους χωρίς άδεια από εμάς ή που αναφέρθηκε ως κλοπής ή απώλειας, το οποίο είναι ένα πλαστό ή αν είναι σε θέση να αποδείξει ότι είστε το πρόσωπο που έχει καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό εισιτήριο’

7.1.9 εάν αποτύχουν να τηρήσουν τις οδηγίες μας σχετικά με την ασφάλεια των πτήσεων και την ασφάλεια’

7.1.10 αν απειλή ή προσβολή των μελών του πληρώματος ή του προσωπικού εδάφους μας’

7.2 ΆΡΝΗΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

Σε περίπτωση που ο αερομεταφορέας υποχρεωθεί, για οποιοδήποτε  λόγο, να αρνηθεί την επιβίβαση επιβάτη που είναι κάτοχος έγκυρου ταξιδιωτικού εισιτηρίου, ο αερομεταφορέας θα ενεργήσει σύμφωνα με τη σχετική διεθνή και ευρωπαϊκή νομοθεσία, παρέχοντας αμέσως στους επιβάτες που εμπλέκονται  αποζημίωση και τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ:

α) αποζημίωση εντός επτά ημερών απο το πλήρες κόστος του εισιτηρίου στην τιμή την οποία αγοράστηκε, για το αχρησιμοποίητο μέρος ή μέρη του ταξιδίου ή

β) επαναδρομολόγηση, υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς  στον τελικό προορισμό, είτε το συντομότερο δυνατό είτε σε μεταγενέστερη ημερομηνία την οποία θα επιλέξει ο επιβάτης , αναλόγως διαθεσιμότητας θέσεων.

Στην περίπτωση της παραγράφου (α), ο επιβάτης μπορεί να επιλέξει να αποζημιωθεί υπό τη μορφή επιπλέων υπηρεσιών που παρέχονται από τον αερομεταφορέα, κουπόνια ή πίστωση.

7.3 ΕΙΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
7.3.1 Αποδοχή για τη μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες, έγκυες γυναίκες, ασθενών ή άλλα πρόσωπα που χρήζουν ειδικής βοήθειας εξαρτάται από την προηγούμενη συνεννόηση μαζί μας. Δεχόμαστε για τη μεταφορά των παιδιών χωρίς να συνοδεύονται από ενήλικα (UM), ηλικίας μεταξύ από 6 έως και 13 ετών, περιλαμβανομένου, αλλά δεν υπερβαίνει το 4 παιδιά για μία πτήση. Από την 1η Φεβρουαρίου 2012, η Blue Air θα θεωρεί ασυνόδευτους ανηλίκους (UM) όλους τους Ρουμάνους  πολίτες από 6 έως και 17 ετών, οι οποίοι ταξιδεύουν χωρίς την συνοδεία ενηλίκου.
Ασυνόδευτοι ανήλικοι καταβάλλουν ποσό 60 ευρώ / άτομο / διεθνή πτήση ή 60 ευρώ / άτομο / εσωτερική  πτήση στην Ιταλία ή 20 ευρώ / άτομο / εσωτερική  πτήση στη Ρουμανία. Για τις περιπτώσεις στις οποίες οι επιβάτες άλλων εθνικοτήτων από ρουμανικά, ηλικίας μεταξύ 14 και 18, να ζητήσουν βοήθεια στο αεροδρόμιο, το τέλος για τους ασυνόδευτους ανηλίκους θα πρέπει να καταβληθεί.

Ασυνόδευτων ανηλίκων, ηλικίας μεταξύ 12 και 18 ετών, που ταξιδεύουν σε πτήσεις εσωτερικού στη Ρουμανία, δεν πληρώνουν το τέλος, εκτός αν ζητήσει βοήθεια στο αεροδρόμιο.

Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι μπορούν να ταξιδεύουν μόνο σε απευθείας πτήσεις. Αυτή η απαίτηση ισχύει τόσο για τις διεθνείς όσο και για τις εσωτερικές πτήσεις.

Για να τηρήσουν αυτές τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς και να εκτελεί όλες τις διατυπώσεις για τη μεταφορά των ασυνόδευτων παιδιών, θα πρέπει να υπογράψει μια συμφωνία με μας.

7.3.2 Παροχή συνδρομής σε άτομα με αναπηρία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (EΚ) αριθμός 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς

Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της κοινωνικής ένταξης και της χωρίς διάκριση μεταχείρισης, στα άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα θα παρέχεται η αναγκαία συνδρομή σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους χωρίς πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση.

Δεσμευόμαστε και εγγυόμαστε την μεταφορά ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα υπό τους ακόλουθους όρους:

-    Κοινοποίηση στην εταιρεία του αιτήματος παροχής ειδικής συνδρομής τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την δημοσιευμένη ώρα αναχώρησης της πτήσης
-    Σε περίπτωση που η πτήση επιστροφής έχει συμφωνηθεί με την εταιρεία μας, αυτό θα πρέπει να αναφερθεί επίσης στην κοινοποίηση

Σε περίπτωση ατόμου με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα που συνοδεύεται από άλλο άτομο, η εταιρεία θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει στον συνοδό μια θέση δίπλα στο άτομο με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία έχει ενημερωθεί σχετικά τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την δημοσιευμένη ώρα αναχώρησης της πτήσης.

Σε περίπτωση που το άτομο με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα συνοδεύεται από αναγνωρισμένο σκύλο συνοδείας, ο σκύλος αυτός ταξιδεύει στον ίδιο χώρο με το εν λόγω άτομο, υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία έχει ενημερωθεί σχετικά τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την δημοσιευμένη ώρα αναχώρησης της πτήσης καθώς και υπό την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο άτομο αναλαμβάνει την ευθύνη συμμόρφωσης με τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες της χώρας του αερολιμένα άφιξης και με τις εφαρμοστέες εθνικές διατάξεις περί της μεταφοράς των σκύλων συνοδείας επί τους αεροσκάφους, χωρίς πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση.

Σε περίπτωση που η εταιρεία μας ενημερωθεί τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ώρα αναχώρησης της πτήσης, ότι το για άτομο με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα είναι απαραίτητη η μεταφορά δυο εξοπλισμών κινητικότητας το πολύ, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής αναπηρικής πολυθρόνας, αναλαμβάνουμε την μεταφορά αυτών υπό την προϋπόθεση της δυνατότητας περιορισμού του χώρου του αεροσκάφους καθώς και με την επιφύλαξη του δικαιώματος εφαρμογής των διατάξεων που ορίζει ο νόμος σχετικά με τα επικίνδυνα υλικά αγαθά, χωρίς επιπλέον κόστος.

Στα άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, όταν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο, οι αεροσυνοδοί θα παρέχουν την αναγκαία βοήθεια για την μετακίνηση τους.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Η εταιρεία μας και οι πράκτορες της διαθέτουν στα άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα πληροφορίες σχετικά με την παροχή συνδρομής προς αυτούς καθώς και ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με την πτήση σε προσιτά μορφότυπα και στις ίδιες γλώσσες με τις πληροφορίες που διατίθενται στους άλλους επιβάτες. Επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε την Ειδική Συνδρομή.

Σε περίπτωση που η εταιρεία μας ή οι πράκτορες της παραλάβουν την κοινοποίηση αιτήματος για παροχή ειδικής συνδρομής, αυτοί μεταβιβάζουν την εν λόγω πληροφορία τουλάχιστον 36 ώρες πριν από την δημοσιευμένη ώρα αναχώρησης της πτήσης τόσο στα διοικητικά όργανα του αερολιμένα αναχώρησης, άφιξης και τράνζιτ και στον αερομεταφορέα, σε περίπτωση που η κράτηση δεν έχει γίνει για τον συγκεκριμένο αερομεταφορέα.

Εάν κατά την ημερομηνία αποστολής της κοινοποίησης η εταιρεία μας δεν γνωρίζει την ταυτότητα των αερομεταφορέων, η πληροφορία θα αποσταλεί το συντομότερο δυνατόν την ημερομηνία κατά την οποία η εταιρεία ενημερωθεί σχετικά.

Το συντομότερο δυνατόν από την αναχώρηση της πτήσης η εταιρεία μας ενημερώνει τα διοικητικά όργανα του αερολιμένα άφιξης για τον αριθμό των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα που επιβιβάσθηκαν στο αεροσκάφος και χρήζουν ειδικής συνδρομής.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εγγυόμαστε ότι το σύνολο του προσωπικού που παρέχει άμεση συνδρομή στα άτομα με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για τον τρόπο εξυπηρέτησης αυτών των αναγκών. Επίσης, η εταιρεία μας εξασφαλίζει σεμινάρια εκπαίδευσης στον τομέα της ισότητας και της κατανόησης των αναγκών των εν λόγω ατόμων, οι δε νέοι υπάλληλοι συμμετέχουν σε σεμινάρια με θέμα την αναπηρία ενώ στο σύνολο του προσωπικού μας παρέχονται μαθήματα κατάρτισης όποτε αυτό θεωρείται αναγκαίο.

ΑΡΝΗΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η εταιρεία μας μπορεί να αρνηθεί την επιβίβαση και την μεταφορά ατόμου με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα προκειμένου να τηρηθούν οι ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας που καθορίζει η διεθνής, κοινοτική ή εθνική νομοθεσία ή  να τηρήσει τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζει η αρχή έκδοσης της άδειας λειτουργίας της εταιρείας μας ή εφόσον το μέγεθος του αεροσκάφους ή των θηρών αυτού καθιστούν την επιβίβαση ή την μεταφορά του εν λόγω ατόμου πρακτικά αδύνατη.

Σε περίπτωση άρνησης, η εταιρεία, δια των πρακτόρων της θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να προτείνει μια εναλλακτική λύση μεταφοράς του εν λόγω ατόμου.

Σε περίπτωση άρνησης, το άτομο με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα δικαιούται την επιστροφή του καταβληθέντος χρηματικού ποσού ή  αποκατάσταση. Σε περίπτωση που η εταιρεία ή ο πράκτορας της επικαλείται την άρνηση για λόγους που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους, το εν λόγω άτομο θα ενημερωθεί άμεσα σχετικά ενώ σε περίπτωση έγγραφης αίτησης θα αποσταλεί άμεσα έγγραφη απάντηση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αίτησης.

7.4 Ειδικές συνθήκες εγκυμονούσης:
7.4.1 Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση της εγκυμονούσης είναι χωρίς επιπλοκές, δεν χρειάζεται ιατρική γνωμάτευση για να πετάξει, εφόσον η εγκυμοσύνη είναι μέχρι την 28η εβδομάδα. Ένα έντυπο (δήλωση αποποίησης ευθυνών) πρέπει να συμπληρωθεί στο αεροδρόμιο ότι η επιβάτης είναι κάτω από την 28η εβδομάδα εγκυμοσύνης.
7.4.2 Οι επιβάτες που είναι μεταξύ 28 και 36 εβδομάδων της εγκυμοσύνης μπορούν να ταξιδέψουν μόνο εάν ένα ιατρικό πιστοποιητικό που παρουσιάζεται στο αεροδρόμιο, το πιστοποιητικό εκδίδεται εντός 10 ημερών πριν από την ημερομηνία του ταξιδιού και περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: την εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης, επιβεβαιώνοντας ότι η εγκυμοσύνη είναι χωρίς επιπλοκές, το πλήρες όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου του γιατρού. Το ιατρικό πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρει ότι ο αντίστοιχος επιβάτης μπορεί να ταξιδέψει με αεροπλάνο.
7.4.3 H BLUE AIR δεν μπορεί να δεχθεί στο αεροπλάνο έγκυο η οποία να βρίσκεται πάνω από την 36η εβδομάδα κύησης.

8. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

 • 8.1. ΒΑΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΗΣ
  8.1.1 Κάθε επιβάτης δικαιούται ως ανώτατο αριθμό αποσκευών 4, με μέγιστες διαστάσεις 100x80x30cm.
  Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος για τις ελεγχόμενες αποσκευές είναι 23 κιλά ανά αποσκευή (μικρή αποσκευή) ή 32 κιλά ανά αποσκευή (μεγάλη αποσκευή), ανάλογα με τον τύπο της αποσκευής που έχει επιλέξει ο κάθε επιβάτης.

  Το βάρος των αποσκευών δεν μπορεί να συμψηφίζεται μεταξύ δύο ή περισσότερων επιβατών.

  Οι ελεγχόμενες αποσκευές θα χρεώνονται ανάλογα με τον τύπο της αποσκευής ( μικρή αποσκευή – 23kg /μεγάλη 32kg), την ώρα της αγοράς, την ταξιδιωτική περίοδο και την επιλεγόμενη διαδρομή, με τον πιο κάτω τρόπο:


   • Αποσκευή που αγοράστηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης:

    Αποσκευή 23kg – μεταξύ 10 και 60 ευρώ

    Αποσκευή 32kg – μεταξύ 15 και 80 ευρώ

   • Αποσκευή που αγοράστηκε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κράτησης:

    Αποσκευή 23kg – μεταξύ 12 και 62 ευρώ

    Αποσκευή 32kg – μεταξύ 18 και 83 ευρώ

    • Αποσκευή που αγοράστηκε στο αεροδρόμιο κατά τη διάρκεια των διαδικασιών ελέγχου: 60 ευρώ / 55 λίρες η αποσκευή για κάθε διαδρομή.
     • Αποσκευή που αγοράστηκε στο αεροδρόμιο κατά τη διάρκεια των διαδικασιών ελέγχου: 95 ευρώ / 90 λίρες η αποσκευή για κάθε διαδρομή για από Λάρνακα - Μπέρμιγχαμ - Λάρνακα και Λάρνακα - Λονδίνο – Λάρνακα.
      • Αποσκευή που αγοράστηκε στο αεροδρόμιο κατά τη διάρκεια των διαδικασιών ελέγχου: 80 ευρώ / 75 λίρες η αποσκευή για κάθε διαδρομή για από Βουκουρέστι - Τελ Αβίβ - Βουκουρέστι, Cluj Napoca - Τελ Αβίβ - Cluj Napoca, Βουκουρέστι - Όσλο - Βουκουρέστι, Βουκουρέστι - Πάλμα ντε Μαγιόρκα - Βουκουρέστι και Βουκουρέστι - Λισαβόνα - Βουκουρέστι.

 • Για παιδιά ηλικίας έως 2 ετών (βρέφη), γίνεται αποδεκτή μια δωρεάν αποσκευές υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  • Εάν ο σύντροφος του παιδιού έχει εισιτήριο που εκδίδεται στην πακέτο Light ή Classic, το βρέφος θα επωφεληθεί από μια αποσκευή μέγιστης χωρητικότητας 23 κιλών
  • Εάν ο σύντροφος του παιδιού έχει εισιτήριο που εκδίδεται στην πακέτο Premium, το βρέφος θα επωφεληθεί από αποσκευή μέγιστης χωρητικότητας 32 κιλών.


 • Για τα παιδιά ηλικίας έως 2 ετών (Βρέφη), επιτρέπεται δωρεάν μεταφορά μίας αποσκευής μέγιστου βάρους 23 κιλών.

  Σε περίπτωση που χρειάζεται μεταφερθεί ένα καροτσάκι για βρέφος, οποίο αποτελείται από ένα ή περισσότερα μέρη, αυτό θα θεωρείται παραδοτέα αποσκευή και οποιαδήποτε άλλη αποσκευή θα χρεώνεται σύμφωνα με τους Όρους Ταξιδιού για την αποσκευή ενήλικου.

  Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με παιδιά ηλικίας 2 (δύο) έως 5 (πέντε) ετών έχουν δικαίωμα δωρεάν μεταφοράς ενός καροτσιού ανά παιδί.  8.1.2. Η αεροπορική εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να μεταφέρει οποιαδήποτε αποσκευή η οποία θα υπερβαίνει το μέγιστο αποδεκτό βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο μέσα στο χώρο αποσκευών του αεροσκάφους, η οποία δεν θα είναι ασφαλής ή είναι λάθος πακεταρισμένη ή δεν τηρεί τους ως άνω όρους και κανόνες μεταφοράς αποσκευών.

8.1.3 Στην περίπτωση που ένας επιβάτης παρουσιάζει στο αεροδρόμιο μικρή αποσκευή η οποία θα ζυγίζει πάνω από 23 κιλά, ο επιβάτης θα επιβαρύνεται με χρέωση 30 ευρώ για κάθε αποσκευή που δεν συμμορφώνεται με το όριο βάρους.


8.2.1. Ποδήλατα γίνονται αποδεκτά για μεταφορά μόνον ως τσεκαρισμένη αποσκευή έναντι του ποσού των 25€/ποδήλατο/διαδρομή.
8.2.2. Για τη μεταφορά αθλητικού εξοπλισμού (γκόλφ, θαλασσίου σκι, χειμερινού σκι) η οποία δεν ξεπερνά τα 32κιλά, θα χρεώνεται το ποσό των 30€/ανά  επιβάτη/ανά διαδρομή. Απαιτείται συσκευασία ειδική για μεταφορά του εξοπλισμού.

8.3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΣΕ ΑΠΟΣΚΕΥΗ
8.3.1. Δεν επιτρέπεται να τοποθετήσετε στην αποσκευή σας τα ακόλουθα αντικείμενα:
8.3.1.1. Αντικείμενα τα οποία μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του αεροσκάφους ή των επιβατών, τα οποία αναφέρονται στις Τεχνικές Οδηγίες για την Ασφαλή Μεταφορά Επικίνδυνων Υλικών από Αέρος, και τα οποία ανακοινώθηκαν από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO)  και εμπερικλείονται στις οδηγίες της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών  (ΙΑΤΑ) και στους κανονισμούς της εταιρίας μας (περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήσεως).

8.3.1.2 Αντικείμενα, η μεταφορά των οποίων είναι απαγορευμένη από τους νόμους, τους κανόνες και τις οδηγίες κάθε χώρας αναχώρησης και προορισμού.

8.3.1.3 Αντικείμενα τα οποία χαρακτηρίζονται επικίνδυνα λόγω του σχήματός τους, του όγκου ή του βάρους τους. Πληροφορίες για τα μη αποδεκτά αντικείμενα μπορούν να χορηγηθούν κατόπιν αιτήσεως.

8.3.1.4 Ραδιενεργά Υλικά

8.3.1.5 Όπλα και πυρομαχικά, εκτός εκείνων τα οποία χρησιμοποιούνται για κυνήγι ή σπορ. Τα ακόλουθα αποτελούν εξαίρεση του σχετικού κανόνα:
8.3.1.5 (α) Όπλα και πυρομαχικά για κυνήγι ή σκοποβολή, τα οποία μπορούν να μεταφέρονται μόνον ως ελεγχόμενες αποσκευές σύμφωνα με τους Κανόνες μας Μεταφοράς Υλικών. Τα συγκεκριμμένα πρέπει να είναι αποσυναρμολογημένα σε εξαρτήματα, συσκευασμένα ανάλογα και ξεχωριστά από τα σχετικά πυρομαχικά. Τα πυρομαχικά πρέπει να μεταφέρονται βάσει των Κανόνων της Μεταφοράς Επικίνδυνων Υλικών που έχουν δοθεί από τον ICAO και την IATA. Αυτά τα αντικείμενα πρέπει να δηλώνονται υποχρεωτικά στο check – in (έλεγχο εισιτηρίων).
8.3.1.5 (β) Όπλα πανοπλίας, σπαθιά, μαχαίρια και άλλα σχετικά αντικείμενα επιτρέπεται να μεταφερθούν μόνο ως τσεκαρισμένες-δηλωμένες αποσκευές  σύμφωνα με τους Κανόνες Μεταφοράς. Επίσης είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν στο check –in (έλεγχο εισιτηρίων).
8.3.2 Δεν πρέπει να έχετε μέσα στις αποσκευές που παραδίδετε στο check –in, χρήματα, κοσμήματα, πολύτιμα μέταλλα, φορητούς υπολογιστές, ηλεκτρικά αντικείμενα, σημαντικά έγγραφα, διαβατήρια, ταυτότητες ή άλλα επίσημα έγγραφα. Σε περίπτωση παρακοής της σχετικής σύστασης, η εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απωλείας, καταστροφής ολικής ή μερικής,  των ανωτέρω σχετικών αντικειμένων, που μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των αποσκευών ή κατα την πτήση.


8.3.3 Αποσκευή με δηλωμένη αξία για μεταφορά με πτήσεις της αεροπορικής εταιρείας BLUE AIR

1. Ο αερομεταφορέας Blue Air δέχεται την μεταφορά αποσκευής με δηλωμένη αξία η οποία υπερβαίνει τα όρια 1.131 Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα – ΕΤΔ, εφόσον ο επιβάτης πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Ο επιβάτης πρέπει να δηλώσει την πρόθεση καταχώρησης της αποσκευής του με δηλωμένη αξία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]blueair.aero, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία του ταξιδιού, προκειμένου να του δοθεί προηγούμενη άδεια.
2. Ο επιβάτης δηλώνει την πρόθεση καταχώρησης της αποσκευής με δηλωμένη αξία υπό τον όρο ότι εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1, πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
   1. Ο επιβάτης κατέχει έγκυρο εισιτήριο για πτήση με την εταιρεία Blue Air
   2. O επιβάτης δηλώνει την αξία της αποσκευής για μεταφορά
   3. Το όριο ευθύνης για την δηλωμένη αξία ανέρχεται σε 4000 ευρώ
   4. Ο επιβάτης πρέπει να αποστείλει στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση λίστα των ειδών με δηλωμένη αξία για μεταφορά, αίτηση η οποία υπογράφεται από τον ίδιο
   5. Ο επιβάτης πρέπει να δηλώσει ότι η συσκευασία της αποσκευής είναι δική του υποχρέωση, ενώ ο Μεταφορέας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την συσκευασία της αποσκευής
   6. Ο επιβάτης πρέπει να δηλώσει την συγκατάθεσή του για τον έλεγχο της αποσκευής πριν το ταξίδι προκειμένου να διαπιστωθεί αν το περιεχόμενο και η αξία των ειδών της αποσκευής αντιστοιχούν στην αξία και το περιεχόμενο που δηλώθηκαν στη λίστα και είναι σύμφωνα ως προς τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2.5
   7. Ο επιβάτης πρέπει να καταβάλει πρόσθετο φόρο ύψους 50 ευρώ επί της δηλωμένης αξίας
3. Εφόσον εκπληρωθούν οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2, ο υπάλληλος της εταιρείας Blue Air εκδίδει έγγραφο για την αξία που αναφέρεται στην παράγραφο 2.7.
4. Πριν την παρουσίαση της αποσκευής προς καταχώρηση, ο επιβάτης πρέπει να επικοινωνήσει με τον υπάλληλο της εταιρείας Blue Air τουλάχιστον 3 ώρες πριν την προγραμματισμένη πτήση, προκειμένου να συμπληρώσει την Δήλωση Δηλωμένης Αξίας και να επιβεβαιωθεί ότι όντος διεξάγονται οι αναφερόμενες στην παράγραφο 2.6 ενέργειες. Ο επιβάτης δεν πρέπει να συσκευάσει την αποσκευή με τρόπο που εμποδίζει τον έλεγχο ή σε συσκευασία που ενδέχεται να καταστραφεί κατά τον έλεγχο.
5. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο που προβλέπεται στην παράγραφο 2.6, διαπιστωθεί ασυμφωνία της αποσκευής ως προς τη δηλωμένη αξία και/ή τη προσκομισθείσα λίστα, ο Μεταφορέας επιφυλάσσεται του δικαιώματος άρνησης της μεταφοράς της δηλωμένης αποσκευής σύμφωνα με του όρους και τις προϋποθέσεις της Δήλωσης Δηλωμένης Αξίας και να μεταφέρει την αποσκευή σύμφωνα με τους γενικούς όρους μεταφοράς (καταχωρημένη αποσκευή άνευ δηλωμένης αξίας). Σε τέτοιες περιπτώσεις ο καταβληθέν από τον επιβάτη φόρος σύμφωνα με την παράγραφο 2.7, δεν επιστρέφεται.
6. Ο επιβάτης δεν μπορεί να παρουσιάσει αποσκευή με δηλωμένη αξία προς μεταφορά σε ακατάλληλες συσκευασίες όπως χαρτοκιβώτια, σακούλες, σακιά, τσάντες, βαλίτσες από ελαφρύ υλικό κλπ., οι οποίες δεν εξασφαλίζουν την ακεραιότητα των αποσκευών. Ο επιβάτης δεν μπορεί να μεταφέρει στην αποσκευή με δηλωμένη αξία τα παρακάτω αντικείμενα: χρήματα, κοσμήματα, πολύτιμα μέταλλα, κλειδιά, βιντεοκάμερες, υπολογιστές, φάρμακα, γυαλιά οράσεως και ηλίου, φακούς επαφής, ρολόγια, κινητά τηλέφωνα, προσωπικές ηλεκτρονικές συσκευές, σημαντικά έγγραφα, τσιγάρα, καπνό ή προϊόντα από καπνό ή άλλες αξίες, επιχειρησιακά έγγραφα, διαβατήρια και άλλα έγγραφα ταυτότητας.
7. Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο της αποσκευής που προβλέπεται στην παράγραφο 2.6, διαπιστωθεί ότι απαιτείται ειδική συσκευασία για την διασφάλιση ακεραιότητας της αποσκευής, των ειδών που αυτή περιέχει ή της ίδιας της αποσκευής, ο επιβάτης πρέπει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που ο ελεγκτής επιβάλλει, διαφορετικά ο Μεταφορέας έχει δικαίωμα άσκησης των δικαιωμάτων του σύμφωνα με την παράγραφο 5.
8. Ο επιβάτης πρέπει να καταχωρήσει την αποσκευή του προσκομίζοντας το εκδοθέν σύμφωνα με την παράγραφο 4 έγγραφο, με σημείωση που  επιβεβαιώνει την εκτέλεση ελέγχου.
9. Σε περίπτωση εισιτηρίου με επιστροφή, ο επιβάτης πρέπει να συμπληρώσει δυο Δηλώσεις Δηλωμένης Αξίας, από μια για κάθε ταξίδι. Από αυτή την άποψη, κάθε δήλωση συμπληρώνεται χωριστά σύμφωνα με τη προαναφερόμενη διαδικασία.
10. Η αεροπορική  εταιρεία Blue Air  δέχεται την μεταφορά αποσκευής με Ειδική Δήλωση Δηλωμένης Αξίας μόνο σε περίπτωση που είναι  «αερομεταφορέας» της συγκεκριμένης πτήσης.
11. Μετά την άφιξη, ο επιβάτης μπορεί να παραλάβει την αποσκευή του με την παρουσίαση ετικέτας αποσκευών και το αναφερόμενο στην παράγραφο 4 έγγραφο.  

8.4. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
8.4.1 Όταν παραδίδετε την αποσκευή σας προς έλεγχο, βρίσκεται στην δική μας επιμέλεια και θα σας εκδόσουμε μία Αυτοκόλλητη Ταυτότητα Αποσκευής. Εξαίρεση - Οι επιβάτες που αγόρασαν το πακέτο Προτεραιότητας Επιβίβασης - PBRD (οι όροι παρουσιάζονται στην παράγραφο 8.4.4 παρακάτω).
Συνιστούμε να δηλώσετε στον έλεγχο της αποσκευής σας το όνομά σας, τη διεύθυση και το τηλέφωνό σας, αν χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας. 
8.4.2 Η ελεγμένη αποσκευή θα μεταφέρεται με το ίδιο αεροσκάφος με σας. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν για λόγους ανεξάρτητους της δικής μας θέλησης, έχουμε την υποχρέωση να μεταφέρουμε την αποσκευή σας στο συγκεκριμμένο προορισμό σας που αναφέρεται στο ηλεκτρονικό εισιτήριό σας, το ταχύτερο δυνατόν.

8.4.3 Τα αεροδρόμια της Κατάνια και Νάπολης χρεώνουν φόρο 8/5€, ως έξοδο μεταφοράς αποσκευών. Ο φόρος αυτός των αποσκευών μπορεί να πληρώνεται σε οποιοδήποτε πρακτορείο της Blue Air!

8.4.4 Οι επιβάτες που αγοράζουν το πακέτο Προτεραιότητας Επιβίβασης - PBRD έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν επιπρόσθετα στην καμπίνα μία αποσκευή με μέγιστες διαστάσεις 55 x 40 x 20 cm (MAX 10 KG).
Η χρέωση για το PBRD μέσω διαδικτύου είναι 30 EUR, ενώ στο αεροδρόμιο η χρέωση είναι 50 EUR. Αυτή η υπηρεσία συμπεριλαμβάνεται στον τιμοκατάλογο Premium εάν αγοραστεί μετά τις 14 Φεβρουαρίου 2020.8.5. ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΗ

8.5.1 Έχετε δικαίωμα σε μόνο μία μικρή δωρεάν χειραποσκευή που δεν μπορεί να υπερβαίνει το βάρος των 6 κιλών και τις διαστάσεις 40 εκ. x 30 εκ. x 20 εκ. (μήκος x πλάτος x ύψος). Οι διαστάσεις της αποσκευής περιλαμβάνουν όλα τα πρόσθετα μέρη της (ρόδες, χειρολαβές και εξωτερικές θήκες, μεταξύ άλλων). Οποιοδήποτε άλλο προσωπικό αντικείμενο (τσάντα / τσαντάκι μέσης), καθώς και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (φωτογραφική μηχανή, tablet, φορητός υπολογιστής κ.λπ.) θα πρέπει να τοποθετηθούν εντός της αποσκευής αυτής.

Επιπρόσθετα, κάθε επιβάτης δύναται ταξιδέψει με προϊόντα που αγοράζονται από τα  Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών (Duty Free) εντός του αεροδρομίου, συσκευασμένα και σφραγισμένα σε σακούλες αφορολογήτων ειδών (Duty Free).

Βρέφος δεν δικαιούται μικρή χειραποσκευή, αλλά μπορεί επωφεληθεί πλεονεκτημάτων που προβλέπονται σε άρθρο 8.1.1.

Μουσικά όργανα, που γίνονται δεκτά κατά τον έλεγχο ασφαλείας, μπορούν να μεταφερθούν ως χειραποσκευές, μόνο εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8.4.1. Για τη μεταφορά στην καμπίνα του αεροσκάφους μουσικού οργάνου που υπερβαίνει τις διαστάσεις ή/και το βάρος που προβλέπονται στο άρθρο 8.4.1, αλλά εμπίπτουν στο άρθρο 8.1.1, ο επιβάτης οφείλει να πληρώσει την αξία μίας επιπλέον θέσης, εφόσον η θέση είναι κενή.

8.5.2. Κατ’ εξαίρεση προβλεπομένων άρθρου. 8.4.1., οι επιβάτες που πλήρωσαν υπηρεσία Κατά Προτεραιότητα Επιβίβαση έχουν το δικαίωμα μίας επιπλέον μεγάλης αποσκευής (δηλαδή δεύτερη χειραποσκευή), που δεν μπορεί να υπερβαίνει το βάρος των 10 κιλών και τις διαστάσεις 55 εκ. x 40 εκ. x 20 εκ. Υπάρχει δυνατότητα αγοράς υπηρεσίας αυτής μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας ή μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου της Blue Air έναντι μίας μεταβλητής χρέωσης από 6 EUR έως 22 EUR (ανάλογα με τον προορισμό) ή απευθείας από το αεροδρόμιο έναντι χρέωσης 15 EUR (για πτήσεις εσωτερικού) / 30 ευρώ (για πτήσεις εξωτερικού). Αγορασθέντα εισιτήρια κατηγοριών ναύλων Classic και Premium περιλαμβάνουν υπηρεσία Κατά προτεραιότητα επιβίβαση.

8.5.3 Σε περίπτωση που ένας επιβάτης παρουσιασθεί στο check-in ή στην πύλη επιβίβασης με μία μικρή χειραποσκευή, που υπερβαίνει τις διαστάσεις και το βάρος που καθορίζονται στο άρθρο 8.4.1 ή με επιπλέον χειραποσκευή, ο επιβάτης αυτός θα πρέπει να καταβάλει το τέλος υπηρεσίας Κατά Προτεραιότητα Επιβίβαση. Σε περίπτωση που ο επιβάτης έχει ήδη αγοράσει την υπηρεσία Κατά Προτεραιότητα Επιβίβαση, η τυχόν επιπλέον χειραποσκευή, εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στην υπηρεσία αυτή ή υπερβαίνει τις διαστάσεις και το βάρος που καθορίζονται στο άρθρο 8.4.1, θα παραλαμβάνεται και θα μεταφέρεται ως παραδοτέα αποσκευή και ο επιβάτης θα καταβάλει το τέλος διαχείρισης της αποσκευής σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης ύψους 70 EUR / 65 GBP / 350 RON ανά αποσκευή / επιβάτη / πτήση. Για τις πτήσεις Λάρνακα - Μπέρμιγχαμ - Λάρνακα και Λάρνακα - Λονδίνο - Λάρνακα, το τέλος είναι 100 EUR / 95 GBP / 500 RON ανά αποσκευή / επιβάτη / πτήση και για τις πτήσεις Βουκουρέστι - Τελ Αβίβ - Βουκουρέστι, Βουκουρέστι - Πάλμα ντε Μαγιόρκα - Βουκουρέστι, Βουκουρέστι - Όσλο - Βουκουρέστι και Βουκουρέστι - Λισαβόνα - Βουκουρέστι το τέλος είναι 90 EUR / 85GBP / 450 RON ανά αποσκευή / επιβάτη / πτήση.

8.5.5 Ως προς την εκπλήρωση των όρων ταξιδιού πριν από την επιβίβαση, o κάθε επιβάτης έχει την υποχρέωση να ζυγίζει τη χειραποσκευή και να αποδεικνύει ότι χωρά πλήρως (συμπεριλαμβανομένων των χειρολαβών, των ροδών και κάθε άλλης προεξοχής) στους μετρητές διαστάσεων αποσκευών που υπάρχουν τόσο στο γκισέ check-in όσο και στην πύλη επιβίβασης. Το προσωπικό αεροδρομίου για check-in / επιβίβαση έχει το δικαίωμα να ελέγχει τις αποσκευές των επιβατών για να διαπιστωθεί ότι τηρούν πλήρως τις διατάξεις των παρόντων Όρων Ταξιδιού.

8.5.6 Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος άρνησης μεταφοράς οποιασδήποτε χειραποσκευής οποία δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 8.4.1 και για την οποία ο επιβάτης δεν συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8.4.3. Στους επιβάτες που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες που προβλέπονται για την χειραποσκευή, δεν θα τους επιτρέπεται η επιβίβαση εάν δεν δεχθούν να μεταφερθεί η συγκεκριμένη αποσκευή στο χώρο φύλαξης αποσκευών του αεροσκάφους.

Η Εταιρεία Blue Air δεν ευθύνεται για τη ζημία που προκαλείται στον επιβάτη λόγω της άρνησής του να τηρήσει τους παρόντες όρους επιβίβασης.


8.6. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
8.6.1 Πρέπει να παραλάβετε τις ελεγμένες αποσκευές σας μόλις φθάσετε στον προορισμό σας. Εάν δεν παραλάβετε τις αποσκευές σας μέσα στον λογικό χρόνο παραλαβής, τότε οι αποσκευές αυτές κρατούνται στην κατοχή μας και θα απαιτηθεί ένα χρηματικό ποσό ως έξοδα αποθήκευσης για την παραλαβή τους. Εάν οι αποσκευές δεν ζητηθούν και παραληφθούν μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία άφιξης στον προορισμό τους, τότε ανήκουν στην δικαιοδοσία μας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την εταιρία, χωρίς καμία υποχρέωση προς εσάς.
8.6.2 Μόνον ο ιδιοκτήτης της Ελεγμένης Αποσκευής και κάτοχος της Αυτοκόλλητης Ταυτότητας Αποσκευής δικαιούται να παραλάβει την αποσκευή.
8.6.3 Η Ελεγμένη Αποσκευή, της  οποίας την φύλαξη έχουμε κατά τη διάρκεια της πτήσης, θα δίδεται μόνο στον κάτοχό της εφόσον δείχνει την Αυτοκόλλητη Ταυτότητα Αποσκευής ή σε οποιοδήποτε άλλο επίσημα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
8.6.4 Για πτήσεις που εκτελούνται προς /και από το Κολόνια, που εκτελούνται προς το Ηνωμένο Βασίλειο και από το Λονδίνο (Λούτον), κανένα ζωντανό ζώο δεν μπορεί να μεταφερθεί είτε στην καμπίνα επιβατών είτε στoν χώρο αποσκευών.

Ξεκινώντας από 1η Ιανουαρίου του 2012, για όλες τις πτήσεις από / προς την Ιρλανδία, ζωντανά ζώα (γάτες και σκύλοι) μπορούν να μεταφέρονται υπό τους όρους που αναφέρονται παραπάνω (άρθρα 8.6.1, 8.6.2 και 8.6.3), καθώς και τους όρους οι οποίοι είναι διαθέσιμοι εδώ.8.7 ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ
8.7.1 Στην καμπίνα των επιβατών επιτρέπεται να μεταφερθούν μικρά ζωντανά ζώα που ανήκουν στην κατηγορία ΟΙΚΙΑΚΑ, (οικιακό ζώο + κλουβί με μέγιστο βάρος 6 κιλά), γάτες ή σκύλοι, σε ειδικά κλουβιά με μέγιστες διαστάσεις 45x30x23cm και ο ιδιοκτήτης έχει την ευθύνη να τα κρατά καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης. Όταν ταξιδεύετε με το κατοικίδιο ζώο σας στην καμπίνα, θα κρατήσετε το κλουβί κάτω από το μπροστινό κάθισμα. Σε αυτή την περίπτωση, η μεταφορά στοιχίζει 35€/ζώο/διαδρομή εάν το εισιτήριο αγοράζεται μέσα από την ιστοσελίδα μας ή και στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών και 50€χρέωση/ζώο/διαδρομή εάν το εισιτήριο/ειδικές υπηρεσίες/ αγοράζονται στο αεροδρόμιο ως μέρος της διαδικασίας του check-in.


Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με κατοικίδιο (σκύλο ή γάτα + κλουβί με μέγιστο βάρος τα 6 κιλά) στην καμπίνα του αεροπλάνου πρέπει να παρουσιάζονται στο check-in του αεροδρομίου τουλάχιστον 90 λεπτά πριν από την αναχώρηση, με τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο  8.7.4, για να πραγματοποιούνται οι αναγκαίες διατυπώσεις/διαδικασίες που σχετίζονται με τη μεταφορά του κατοικίδιου. Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με το κατοικίδιο απαιτείται  να πάνε στο γραφείο check-in, ακόμη και αν έχουν προβεί στη διαδικασία του online check-in και δεν έχουν αποσκευές να εγγράψουν.


8.7.2 H μεταφορά μέσου βάρους ζώντων ζώων, σκυλιών ή γατιών, επιτρέπεται στο χώρο φύλαξης του αεροσκάφους εφόσον αυτά τα ζώα είναι σε κλουβιά συγκεκριμμένων προδιαγραφών βάσει των Κανόνων της ΙΑΤΑ, σε ειδικά κλουβιά με μέγιστες διαστάσεις 120 cm x 80 cm x 80 cm, και εφόσον ο αριθμός τους δεν ξεπερνά τα τρία ανά πτήση. Η μεταφορά πρέπει να γίνεται έναντι πληρωμής, στο τιμολόγιο των 75 ευρώ χρέωση / ζώο τμήμα / πτήσης που ισχύει για το μεικτό βάρος (κλουβί και των ζώων-max 32KG), εάν το εισιτήριο αγοράζεται μέσω της ιστοσελίδας μας ή μέσω του τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών και 100 ευρώ χρέωση / ζώο / πτήσης τμήμα εάν το εισιτήριο αγοράζεται στο αεροδρόμιο ως μέρος των διαδικασιών check-in.
Αν το συνολικό βάρος του ζώου + το κλουβί υπερβαίνει τα καθορισμένα 32 kg, ο φόρος των 60 ευρώ / 60 GBP θα επιβληθεί, ο φόρος που μπορεί να καταβληθεί μόνο κατά τη διάρκεια των διατυπώσεων check-in.

Προϋποθέσεις κλουβιών μεταφοράς

Τα κλουβιά μεταφοράς των ζώων πρέπει να πληρούν τις περί του IATA Live Animal Regulations (LAR) προδιαγραφές.

 

Γενικά, τα κλουβιά μεταφοράς θα πρέπει:

 

 • Να είναι αρκετά μεγάλα ώστε το ζώο να μπορεί να στέκεται όρθιο, να γυρίζει και να ξαπλώνει με φυσικό τρόπο,
 • Να είναι συμπαγές, καθαρά, κλειστά, χωρίς διαρροές,
 • Να παρέχουν στο άτομο χειρισμού την κατάλληλη προστασία και ασφάλεια από τραυματισμούς ή από το να δέχεται δαγκωματιές από το ζώο,
 • Να αποτρέπουν τον τραυματισμό του ζώου,
 • Να εμποδίζουν οποιοδήποτε μέρος του ζώου να προεξέχει,
 • Να αερίζονται επαρκώς σε τουλάχιστον 3 πλευρές,
 • Να περιέχουν δοχεία τροφίμων και νερού με την παρεχόμενη πρόσβαση,
 • Να παρέχονται από τον επιβάτη.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι σάκοι κατοικίδιων ζώων με μαλακή όψη δεν είναι κατάλληλοι για μεταφορά ζώων στον αποθηκευτικό χώρο του αεροπλάνου8.7.3 Μόνο οι σκύλοι και οι γάτες μπορούν να μεταφέρονται στην καμπίνα των επιβατών, καθώς και στο χώρο αποσκευών του αεροσκάφους, και μόνον υπό τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα του Κεφαλαίου 8.7.

8.7.4 Για να ταξιδέψετε με ένα κατοικίδιο σε χώρα της Ε.Ε., τα ζωντανά ζώα πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμμένες προδιαγραφές:
- Να έχουν εμφυτευμένο μικροπομπό κάτω από το δέρμα τους,
- Να έχουν πιστοποιητικό υγείας,
- Να έχουν κάνει όλα τα απαραίτητα εμβόλια, σύμφωνα με την ακόλουθη νομοθεσία της ΕΕ: http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-eu_en
- Να έχουν διαβατήριο ζώων, το οποίο εκδίδεται από κτηνίατρο.

8.7.5 Για τους επιβάτες που ταξιδεύουν με κατοικίδιο στην καμπίνα, οι θέσεις τους θα είναι υποχρεωτικά στην προτελευταία σειρά, για να μην ενοχλούν τους άλλους επιβάτες.

8.8. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΛΕΙΨΑΝΑ
8.8.1. Ανθρώπινα λείψανα δεν γίνονται αποδεκτά για μεταφορά σε κανένα αεροσκάφος που μεταφέρει επιβάτες, για κανένα προορισμό.
8.8.2 Μεταφορά ανθρώπινης στάχτης είναι αποδεκτή εφόσον έχει προηγηθεί ειδική συμφωνία.

8.9 ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ
8.9.1 Για να μεταφέρετε ένα όπλο πρέπει να έχετε άδεια οπλοφορίας. Το όπλο πρέπει να μεταφερθεί μέσα στην αποσκευή στο check-in, αφοπλισμένο, με τον οπλισμό του πακεταρισμένο χωριστά. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΙΑΤΑ, ένας επιβάτης δεν μπορεί να μεταφέρει περισσότερα από 5 κιλά πυρομαχικών/ πτήση.
8.9.2 Τα έξοδα μεταφοράς όπλου είναι 60 ευρώ/τεμάχιο/διαδρομή, εφόσον πληρωθούν online, ή στο check-in, ως αίτημα ειδικής εξυπηρέτησης.

Η εταιρία διατηρεί τα δικαιώματα της να αλλάξει τους κανονισμούς που αφορούν το βάρος, τις διαστάσεις και τις επιβαρύνσεις για τις αποσκευές, για όλες τις πτήσεις της Blue Air, πριν την έναρξη του ταξιδιού, ανακοινώνοντας αυτές τις αλλαγές στην ιστοσελίδα της εταιρίας, στον τομέα «Νέα» ή «Όροι και Συνθήκες Μεταφοράς».

9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΉΣΕΙΣ, ΑΚΎΡΩΣΗ ΠΤΉΣΕΩΝ

9.1  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
9.1.1 Το χρονοδιάγραμμα μας λειτουργίας είναι εκείνη η οποία δημοσιεύεται στο σύστημα κρατήσεων, φυλλάδια ή άλλες μορφές παρουσίασης. Οι ώρες πτήσης που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει κατά την περίοδο που περιλαμβάνεται μεταξύ της ημερομηνίας δημοσίευσης και την ημερομηνία κατά την οποία έχει προγραμματιστεί το ταξίδι σας. Κάθε τροποποίηση που εμφανίζονται στον πίνακα λειτουργία μας πρέπει να εισαχθεί στο σύστημα κρατήσεων.

9.1.2 Πριν από την επιβεβαίωση της κράτησης θα σας ενημερώσει για το πρόγραμμα των πτήσεων που ισχύει κατά την ημερομηνία αυτή, η οποία τυπώνεται σε ηλεκτρονικό εισιτήριο σας. Αν μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, αναλαμβάνουμε να σας ενημερώσει για τυχόν τροποποίηση. Εάν, αφού έχετε αγοράσει το ηλεκτρονικό εισιτήριο, κάνουμε μια σημαντική αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα για την οποία δεν συμφωνείτε και δεν μπορούμε να το βιβλίο άλλη πτήση βολικό για εσάς, μπορείτε να ζητήσετε την επιστροφή σύμφωνα με το άρθρο 10.2.

9.2  ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΤΗΣΗΣ

Σε περίπτωση που ο αερομεταφορέας υποχρεωθεί, για οποιοδήποτε  λόγο, να ακυρώσει μια προγραμματισμένη πτήση για την οποία έχει πουλήσει εισιτήρια, ο αερομεταφορέας θα ενεργήσει σύμφωνα με τη σχετική διεθνή και ευρωπαϊκή νομοθεσία, επιτρέποντας στους ενδιαφερόμενους επιβάτες να επιλέξουν μεταξύ:

α) αποζημίωση εντός επτά ημερών από το πλήρες κόστος του εισιτηρίου στην τιμή την οποία αγοράστηκε, για το αχρησιμοποίητο μέρος ή μέρη του ταξιδίου ή

β) επαναδρομολόγηση , υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς, στον τελικό προορισμό, είτε το συντομότερο δυνατό είτε σε μεταγενέστερη ημερομηνία την οποία θα επιλέξει ο επιβάτης, αναλόγως διαθεσιμότητας θέσεων.

Στην περίπτωση της παραγράφου (α), ο επιβάτης μπορεί να επιλέξει να αποζημιωθεί υπό τη μορφή των επιπλέων υπηρεσιών που παρέχονται από τον αερομεταφορέα, κουπόνια ή πίστωση.10. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

10.1 Σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν, δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά εισιτηρίων θα επιστραφεί. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο μπορεί να ανταλλαγεί με άλλη πτήση στο ίδιο τιμολόγιο ή σε υψηλότερο τιμολόγιο, αν είναι δυνατόν, η καταβολή ενός τέλους ανταλλαγής και η διαφορετική τιμολόγηση, είναι αναγκαία. Όλες οι λεπτομέρειες σε σχέση με αυτό το ζήτημα μπορεί να βρεθεί στον Κανονισμό Μεταφορέα μας, που αναφέρονται στη σελίδα μας στο Διαδίκτυο, ή μπορεί να σας ανακοινωθεί κατόπιν αιτήματος. Επαληθεύστε την είσπραξη τοπικότητας πριν από την αγορά των ηλεκτρονικών εισιτηρίων.

10. 2 Εάν δεν μπορούμε να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις μας για τις μεταφορές, σύμφωνα με τη θαλάσσια μεταφορά συμφωνίας, θα σας επιστρέψει το τιμολόγιο που καταβάλλονται σε εμάς, εν όλω ή εν μέρει, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

10.2.1 Το ποσό που ορίζεται για το ηλεκτρονικό εισιτήριο θα επιστραφεί στο ακέραιο, αν ακυρωθεί η πτήση και δεν μπορεί να προσφέρει άλλες επιλογές για να σας.

10.2.2 Εάν θέλουμε να ακυρώσει την πτήση του ένα τμήμα της διαδρομής που προσδιορίζουν για το εισιτήριο, το ποσό που επιστρέφεται είναι ίσο με τη διαφορά μεταξύ του τιμολογίου που καταβάλλεται για το σύνολο της διαδρομής και της τιμής που ισχύει για τα μη-ταξίδεψαν τμήμα.

10.2.3 Επιστροφές γίνονται μόνο στα πρόσωπα που το όνομα του οποίου έχει καθοριστεί για το ηλεκτρονικό εισιτήριο ή σε εκείνους που πραγματοποίησε την πληρωμή, κατά την υποβολή των αχρησιμοποίητων ή απόκομμα εισιτηρίου και του φορολογικού παραλαβής.

10.2.4 Οι αιτήσεις για επιστροφή πρέπει να γίνεται γραπτώς και να αποστέλλονται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τέλος του Όρους και Προϋποθέσεις Μεταφοράς.

10.3   ΝΟΜΙΣΜΑ
Η πληρωμή γίνεται στο ίδιο νόμισμα με εκείνο που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή των ηλεκτρονικών εισιτηρίων.

10.4   ΠΙΣΤΩΤΙΚΉ / ΧΡΕΩΣΤΙΚΉ ΚΆΡΤΑ ΤΕΛΗ
Κανένα ποσά από πιστωτική / χρεωστική κάρτα τέλη ή άλλες μορφές πληρωμής δεν επιστραφούν, εκτός από τις περιπτώσεις όταν η πτήση ακυρωθεί από εμάς.
 
10.5   ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Εάν αποδεχτείτε μια άλλη μορφή της επιστροφής, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν για την αντίστοιχη μορφή της επιστροφής

10.6. ΚΟΥΠΟΝΙ

Το κουπόνι (voucher) είναι μια έκπτωση την οποία η εταιρεία Blue Air σας την προσφέρει την στιγμή που αγοράζετε νέα εισιτήρια από την εταιρεία μας.
Η ισχύς του περιλαμβάνει το πρόγραμμα πτήσεων που υπάρχει στο σύστημα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι το τέλος αυτού.
Το κουπόνι δεν υπάρχει ούτε φυσικά ούτε ηλεκτρονικά, αλλά θα χρησιμοποιήσει μόνο ως μέσο πληρωμής την στιγμή της κράτησης νέων εισιτηρίων ή / και υπηρεσιών της Blue Air.
Τα εισιτήρια για τα οποία εγκρίνεται η χρησιμοποίηση κουπονιού εκδίδονται σύμφωνα με τα κοινοποιηθέντα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για να χρησιμοποιήσετε το κουπόνι πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα και να μας πείτε τον αριθμό κράτησης των εισιτηρίων για τα οποία εγκρίθηκε η χρησιμοποίηση κουπονιού. Η διαφορά μεταξύ της τιμής στην οποία θα τα αγοράσετε τα εισιτήρια και της αξίας του κουπονιού θα πρέπει να πληρωθεί με κάρτα Visa, MasterCard, που έχει ενεργοποιηθεί για πληρωμές online.
Στην περίπτωση που επιθυμείτε να επωφεληθείτε από  το κουπόνι και επικοινωνήστε με έναν πράκτορα της Blue Air ο οποίος σας δίνει μια προσφορά, θα πρέπει να γνωρίσετε ότι αυτή η προσφορά δεν είναι ακριβή και μπορεί να αυξομειωθεί ανάλογα με την διαθεσιμότητα των δασμολογικών τάξεων στο σύστημα.
Οποιοδήποτε κουπόνι που προσφέρεται αποτελεί μια ειδική κατάσταση που απαιτεί έγκριση εκ μέρους της εταιρείας. Με την αποδοχή του κουπονιού, το αντίτιμό του ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ.

11. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

11.1   ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
11.1.1 Εάν θεωρούμε ότι η συμπεριφορά σας επί του αεροσκάφους θέτει σε κίνδυνο το αεροσκάφος ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή καλό στο σκάφος, ή να διαταράσσει τα μέλη του πληρώματος κατά τη διάρκεια της πτήσης, ή δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες του πληρώματος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με το κάπνισμα, ναρκωτικών ή την κατανάλωση αλκοόλ ή αν συμπεριφέρονται με τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλέσει δυσφορία, ταλαιπωρία, αποζημίωση ή τραυματισμό επιβατών ή μελών του πληρώματος, θα μπορεί να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εμποδίσει τη συνέχιση μιας τέτοιας συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένου ακινητοποίηση. Μπορείτε να εκφορτώνονται και να μην είναι δυνατόν να επιτρέπεται να κάνει οποιαδήποτε μελλοντική ταξίδι ανά πάσα στιγμή και μπορεί επίσης να θεωρηθεί υπεύθυνη στο πλαίσιο του ποινικού δικαίου για τα αδικήματα που διαπράττονται επί του αεροσκάφους.

11.1.2 Σε περίπτωση που, εξαιτίας της συμπεριφοράς σας, είμαστε αναγκασμένοι να εκτρέψουν το αεροσκάφος σε προορισμό που δεν είχε συσταθεί στο παρελθόν και θα αναγκάσει να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος, θα πρέπει να πληρώσει για όλους μας το κόστος που προκύπτει κατόπιν της εν λόγω τυχαίο προσγείωση και την πιθανές κυρώσεις που επιβάλλονται σε μας από τις αρχές της χώρας όπου εκφορτώνονται.

11.1.3 Για την αποφυγή παρεξηγήσεων, δεν επιτρέπεται να έχουν τα αλκοολούχα ποτά που δεν είχαν αγοραστεί επί του σκάφους τα αεροσκάφη μας. Διατηρούμε το δικαίωμά μας να αρνηθεί την προσφορά ή πώληση οινοπνευματωδών ποτών σε κάθε επιβάτη επί του αεροσκάφους, αν αυτός / αυτή είναι ήδη σε κατάσταση μέθη.

11.2   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Για  λόγους ασφάλειας των πτήσεων, θα μπορούν να απαγορεύουν ή να περιορίζουν τη χρήση  των  ηλεκτρονικών  συσκευών  επί  του  αεροσκάφους,  όπως  κινητά τηλέφωνα, φορητούς    υπολογιστές,   κινητά    καταγραφής,    φορητά   ραδιόφωνα,   CD  players, ηλεκτρονικά   παιχνίδια  ή  μετάδοση / συσκευές   λήψης,  συμπεριλαμβανομένων τηλεκατευθυνόμενα  παιχνίδια.

12. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Ανκάνουμε ρυθμίσεις για λογαριασμό και εξ ονόματος σας με τρίτους, προκειμένου ναπαρέχει σε σας υπηρεσίες, εκτός από την αεροπορική μεταφορά, ή αν θα εκδώσουνεισιτήριο ή ένα κουπόνι σε σχέση με τη μεταφορά ή οι υπηρεσίες (εκτός απόαεροπορικές μεταφορές ) που παρέχονται από τρίτους, όπως κρατήσεις ξενοδοχείωνή ενοικίαση αυτοκινήτων, κατά την εκτέλεση αυτή θα ενεργούν αποκλειστικά ωςαντιπρόσωπος σας. Στην περίπτωση αυτή, οι όροι και οι προϋποθέσεις του τρίτουεφαρμόζεται. Εμείς πρέπει να είναι ικανή να σας μόνο σε περίπτωση που είμαστεένοχοι για αμέλεια σε σχέση με τη σύναψη της εν λόγω ρυθμίσεις

13. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΤΥΠΏΣΕΙΣ

13.1  ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
13.1.1 Έχετε την ευθύνη να λάβουν όλα τα έγγραφα και τις θεωρήσεις που απαιτούνται για το ταξίδι.
13.1.2 Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις συνέπειες που απορρέουν από την αδυναμία να αποκτήσει τα απαραίτητα έγγραφα ή θεωρήσεις.

13.2  ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Πριν από το ταξίδι, θα πρέπει να υποβάλουν όλα τα έξοδο, την είσοδο και τα υγειονομικά έγγραφα ή άλλα έγγραφα που απαιτούνται από τους νόμους, κανόνες, εντολές ή τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων χωρών, και θα πρέπει να μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε και να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων. Διατηρούμε το δικαίωμά μας να αρνούνται την μεταφορά αν δεν τηρούν τις απαιτήσεις αυτές ή εάν ταξιδιωτικών εγγράφων σας είναι ακατάλληλες.

13.3  ΑΡΝΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ
Αν εγγραφή σας σε μια συγκεκριμένη χώρα έχει απορριφθεί, θα είναι υπόχρεοι να καταβάλουν όλα τα πρόστιμα ή τέλη που επιβάλλονται σε μας από την κυβέρνηση της αντίστοιχης χώρας και το κόστος που καταβάλλεται για τη μεταφορά σας από τη χώρα αυτή. Δεν θα σας επιστρέψει το τιμολόγιο που καταβάλλονται για τη μεταφορά σας προς τη στη χώρα όπου είχε απαγορευθεί η θέση σας.

13.4.  ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΚΡΑΤΗΣΗ ΈΞΟΔΑ, ETC.
Αν είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τα πρόστιμα ή κυρώσεις ή να επιβαρύνονται με τα έξοδα που προκύπτουν από την αδυναμία σας να τηρήσει ταξίδια που σχετίζονται με νόμους, κανόνες, εντολές ή απαιτήσεις των εμπλεκόμενων χωρών, είτε από την αδυναμία σας να υποβάλουν τα απαραίτητα έγγραφα, θα πρέπει να μας επιστρέφει, μετά από αίτηση, κάθε σχετικό ποσό ή δαπάνη. Για το σκοπό αυτό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ισοδύναμο ποσό των αχρησιμοποίητων τμημάτων για ηλεκτρονικό εισιτήριο σας ή οποιαδήποτε άλλα κεφάλαια τα οποία ανήκουν σε εσάς, αλλά είναι στη διάθεσή μας.


13.5  ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ
Κατόπιν αιτήματος του προσωπικού τελωνειακής ή της άλλης κυβερνητικό υπάλληλο, θα έχετε την υποχρέωση να υποβάλουν τις αποσκευές σας για την επιθεώρηση των τελωνείων. Εμείς δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία κατά τη διάρκεια των ελέγχων αυτών ή λόγω της αποτυχίας σας να τηρούν τις απαιτήσεις αυτές.

13.6  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πριν από την επιβίβαση, έχετε την υποχρέωση να υποβληθεί στον έλεγχο ασφαλείας, τόσο για εσάς και τις αποσκευές σας.
 
13.7 ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΆΓΚΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΤΉΣΗ
Εάν αρρωστήσετε όταν βρίσκονται επί του αεροσκάφους και θεωρούμε ότι η αναγκαστική προσγείωση στο πλησιέστερο αεροδρόμιο, προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη ιατρική βοήθεια για το ενδιαφέρον σας, θα είναι υπεύθυνος για την καταβολή των ιατρικών εξόδων και των εξόδων διαμονής για οικογένειά σας ή τους φίλους σας συνοδεύει και για τις μελλοντικές δαπάνες που συνδέονται με τη μεταφορά σας από το απρογραμμάτιστες σημείο διακοπής στον τελικό προορισμό σας. Σας συνιστούμε να έχουν ιατρική ασφάλιση και τις μεταφορές ισχύουν για την περίοδο του ταξιδιού σας.

13.9  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Οι επιβάτες και οι πελάτες συμφωνούν ότι η Blue Air μπορούν να χρησιμοποιούν τα προσωπικά στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο’ Διεύθυνση’ Αριθμό τηλεφώνου’ Κλπ), προκειμένου να καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή και να αποθηκεύουν τις πληροφορίες αυτές.

13.i Οι απαιτούμενες βίζες

Για την ακριβή τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας που αφορά το δικαίωμα εισόδου στην επικράτεια των κρατών μελών ΕΕ θεωρούμε ότι χρειάζονται  μερικές διευκρινίσεις.
Η Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 αναφέρεται στο δικαίωμα  ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής εντός της επικράτειας των κρατών μελών για τους πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους.
Το άρθρο 2 προβλέπει:
1. δια «πολίτη της Ένωσης» εννοείται οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα ενός κράτους μέλους,
2. δια «μέλος της οικογένειας» εννοείται:
(α) ο/η σύζυγος,
(β) ο/η σύντροφος με τον οποίο ο πολίτης της Ένωσης έχει συνάψει μια καταχωρημένη συμβίωση, βάσει της νομοθεσίας ενός κράτους μέλους, εάν, σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής, οι καταχωρημένες συμβιώσεις θεωρούνται ισοδύναμες προς τον γάμο και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην σχετική νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής,
(γ) οι άμεσοι απόγονοι ηλικίας το πολύ 21 χρονών ή που  βρίσκονται στην επιμέλειά του/της, καθώς και οι άμεσοι απόγονοι της/του συζύγου ή της/του συντρόφου, σύμφωνα με το ορισμό από το γράμμα (β),
(δ) οι άμεσοι απόγονοι οι οποίοι είναι συντηρούμενοι καθώς και εκείνοι του/της συζύγου ή του/της συντρόφου, σύμφωνα με το ορισμό από το γράμμα (β),
3. δια «κράτος μέλος υποδοχής» εννοείται το κράτος μέλος στο οποίο μεταβαίνει ο πολίτης της Ένωσης προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής.
Το άρθρο 5 αναφέρεται στο δικαίωμα εισόδου στις επικράτειες των κρατών μελών της ΕΕ και προβλέπει:
(1) χωρίς να θίγει τις διατάξεις  που αφορούν τα ταξιδιωτικά έγγραφα που εφαρμόζονται στους ελέγχους στα εθνικά σύνορα, τα κράτη μέλη επιτρέπουν την είσοδο στην επικράτειά τους των πολιτών της ΕΕ που έχουν ισχύοντα δελτία ταυτότητας ή διαβατήρια, καθώς και των μελών των οικογενειών τους που δεν έχουν την υπηκοότητα ενός κράτους μέλους και οι οποίοι έχουν ισχύοντα διαβατήρια.
(2) στα μέλη της οικογένειας που δεν έχουν την υπηκοότητα ενός κράτους μέλους επιβάλλεται να έχουν μόνο μια βίζα εισόδου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρ. 539/2001 ή, ενδεχομένως, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις των ιρλανδικών αρχών για τους μη πολίτες της Ε.Ε. οι άδειες παραμονής από την Ρουμανία δεν ισχύουν για ταξίδια στην Ιρλανδία. Σ’ αυτούς ελέγχονται τα εθνικά διαβατήρια. Οι ιρλανδικοί κανονισμοί προβλέπουν ότι αυτοί πρέπει να έχουν ισχύοντες βίζες στην είσοδο στην Ιρλανδία.
Για τα ταξίδια στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας για τους μη πολίτες  της Ε.Ε. είναι υποχρεωτικό να βαλθεί η βίζα εισόδου στο διαβατήριο. Στην περίπτωση των μελών της οικογένειας των υπηκόων της ΕΕ, κατά την έννοια της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι βίζες μπορούν να παρθούν εύκολα και δωρεάν, εάν τα εν λόγω μέλη της οικογένειας απευθύνονται στην πρεσβεία του κράτους προορισμού.
Σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 4 του Κανονισμού αρ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006 για τη θέσπιση ενός Κοινοτικού Κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα, σε συνδυασμό με το άρθρο 2 της Απόφασης 582/2008, για τη θέσπιση απλουστευμένου καθεστώτος για τον έλεγχο των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα, βασιζόμενου στη μονομερή αναγνώριση από τη Βουλγαρία,  την Κύπρο και την Ρουμανία ορισμένων εγγράφων ως ισοδυνάμων με τις εθνικές τους βίζες για το σκοπό της διέλευσης από το έδαφός τους, μια ισχύουσα βίζα Σένγκεν αναγνωρίζεται από τη Ρουμανία ως ισοδύναμη με την εθνική βίζα, με σκοπό την διαμετακόμιση.
Επίσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 6, παράγραφο 1, γράμμα δ του Επείγοντα Κυβερνητικό Διάταγμα 194/12.12.2002 που αφορά το καθεστώς των αλλοδαπών στη Ρουμανία «η είσοδος στην επικράτεια της Ρουμανίας μπορεί να επιτρέπεται στους αλλοδαπούς που παρέχουν εγγυήσεις ότι θα τους επιτραπεί η είσοδος στο κράτος προορισμού ή ότι θα φύγουν από την επικράτεια της Ρουμανίας, στην περίπτωση των αλλοδαπών που βρίσκονται στην διαμετακόμιση».
Από την πρακτική, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του Παραρτήματος Α του Κανονισμού 562 προκύπτει ότι η διαμετακόμιση μπορεί να δικαιολογηθεί με την επιβεβαίωση της κράτησης ενός οργανωμένου ταξιδίου ή με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο δικαιολογητικό στο οποίο αναφέρεται το προβλεπόμενο πρόγραμμα ταξιδιού, ένα εισιτήριο επιστροφής ή εισιτήριο μετ’ επιστροφή, μια κράτηση που αποδεικνύει το ταξίδι από τη Ρουμανία στην Δημοκρατία της Μολδαβίας.

14. ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ

14.1 ευθύνη μας καθορίζεται από τους Όρους και Προϋποθέσεις Μεταφοράς. Η ευθύνη μας είναι περιορισμένη και σας προτείνουμε να φροντίσετε για την απαραίτητη ασφάλεια για το ταξίδι σας είναι να κάνετε.
Οι διατάξεις σχετικά με την ευθύνη μας είναι τα εξής:

14.1.1 Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τη ρουμανική και κανονισμούς ΕΚ, μεταφορά μας πρέπει να υπόκειται στους κανόνες και τους περιορισμούς σε σχέση με την ευθύνη που προβλέπονται από τη σύμβαση με την προϋπόθεση ότι η μεταφορά είναι διεθνής μεταφορά στην οποία εφαρμόζεται η σύμβαση. Οι ακόλουθοι όροι ισχύουν για όλες τις μεταφορές μας (αν δεν είναι σύμφωνα με τη ρουμανική και κανονισμούς ΕΚ):

14.1.2 (α) Κάθε ευθύνη που μπορεί να έχει για αποζημίωση μειώνεται από οποιαδήποτε αμέλεια από την πλευρά σας που προκαλεί ή συμβάλλει στην πρόκληση της ζημίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

14.1.2 (β) Θα πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνη μόνο για τις ζημίες που σημειώνονται κατά τη διάρκεια της πτήσης ή σε τμήματα της αγοράς πτήσης, όπου μας κώδικα (BMS, 0B) εμφανίζεται στη θέση του αερομεταφορέα σχετικά με το ηλεκτρονικό εισιτήριο για την αντίστοιχη πτήση ή τμήμα πτήσης.

14.1.2 (γ) Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την απώλεια ή την έλλειψη των περιεχομένων της Carry σας-για αποσκευών, εκτός αν αυτή η αποσκευή έφερε αναληφθούν από ένα μέλος του πληρώματος για να το αποθηκεύσετε σε ένα τόπο διαφορετικό από το ένα ειδικά σχεδιασμένο αυτού του τύπου των αποσκευών.

14.1.2 (δ) την ευθύνη μας για την απώλεια ή την έλλειψη των περιεχομένων της check-in αποσκευές περιορίζεται σε 19 ΕΤΔ ανά χιλιόγραμμο, και στην περίπτωση της μεταφοράς των αποσκευών, η ευθύνη περιορίζεται σε μέγιστο 332 ΕΤΔ ανά επιβάτη, υπό την αναφέρω ότι εάν διαφορετικά όρια αστικής ευθύνης να εφαρμόζονται σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν τα όρια αυτά θα υπερισχύει. Εάν το βάρος της check-in αποσκευές δεν καταγράφεται κατά το check-in, η αποζημίωση υπολογίζεται με τον κανονικό βάρος των 32kilos.

14.1.2 (ε) Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις ειδικές διατάξεις που υπάρχουν στο παρόν, είμαστε υπεύθυνοι απέναντι σας μόνο για τις αποζημιώσεις για τα οποία έχετε δικαίωμα, αποδεικνύεται για τις απώλειες και για τις δαπάνες, σύμφωνα με τη Σύμβαση.

14.1.2 (στ) Δεν θα ευθύνεται για τις ζημίες που προκαλούνται στα εμπορεύματα τα οποία δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στο check-in αποσκευές και τα οποία περιγράφονται στο άρθρο 8.3, συμπεριλαμβανομένου εύθραυστα ή ευπαθή αντικείμενα, τα στοιχεία της ειδικής αξίας, όπως χρήματα, κοσμήματα, πολύτιμα μέταλλα, υπολογιστές, προσωπικές ηλεκτρονικές συσκευές, έγγραφα, κινητές αξίες, ή άλλα αγαθά, έγγραφα, διαβατήρια και άλλα έγγραφα ταυτότητας ή δείγματα.

14.1.2 (ζ) τη μεταφορά της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Μεταφοράς και το αποκλεισμό ή περιορισμούς ευθύνης εφαρμόζονται στους εντολοδόχους, των εργαζομένων και των εκπροσώπων μας με τον ίδιο τρόπο που ισχύει για εμάς. Το συνολικό ποσό που μπορεί να ανακτηθεί από εμάς και από την εν λόγω υπαλλήλων των εντεταλμένων, εργαζόμενοι, εκπρόσωποι και των προσώπων δεν μπορεί να υπερβαίνει την ευθύνη μας, εάν υπάρχουν.
14.1.2 (η) Τίποτα δεν σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Μεταφοράς ακυρώνει εξαιρέσεις ή περιορισμοί της ευθύνης που καθορίζονται στη σύμβαση ή στη νομοθεσία που ισχύει, εάν αυτή δεν προβλέπεται ρητώς.
14.1.2 (i) Για όλους τους προορισμούς Blue Air, η ευθύνη που συνδέονται με την εκπλήρωση των όρων διέλευσης των συνόρων πρέπει να είναι εντελώς βαρύνουν τους επιβάτες. Blue Air δεν πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνη σε σχέση με το καταστατικό και τον κανονισμό σχετικά με τη διέλευση των συνόρων από τους επιβάτες.
14.1.2 (ι). Εάν  η αποσκευές σας έχουν υποστεί ζημιές, η ευθύνη της εταιρείας θα περιοριστεί σε 50 SDR στην περίπτωση που οι ζημιές είναι μερικές, και αντίστοιχα σε 100 SDR για τις ολικές.

14.1.2(κ) Σε περίπτωση καθυστέρησης του επιβάτη, αναλαμβάνουμε την ευθύνη αποζημίωσης μόνο εάν παραλείψαμε να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή των εν λόγο ζημιών ή εάν ήταν αδύνατη η λήψη τέτοιων μέτρων. Η ευθύνη για την καθυστέρηση του επιβάτη περιορίζεται σε 4,694 ΕΤΔ (5.032 ευρώ περίπου).

Σε περίπτωση καθυστέρησης αποσκευών, αναλαμβάνουμε την ευθύνη αποζημίωσης μόνο εάν δεν ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή των εν λόγο ζημιών ή εάν ήταν αδύνατη η λήψη τέτοιων μέτρων. Η ευθύνη περιορίζεται σε 1131 ΕΤΔ (1.213 ευρώ περίπου.

Σε περίπτωση που ο αιτών αδυνατήσει να μειώσει τις ζημίες ή έχει συνεισφέρει στη δημιουργία ζημιών, η αξία αποζημίωσης μειώνεται κατά το ποσό που αντιστοιχεί στη συνεισφορά του καταγγέλλοντα. Ειδικότερα, ο αιτών έχει την υποχρέωση να προβεί έγκαιρα, λογικά και κατάλληλα στην αντικατάσταση.

14.1.3 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε αυτό το έγγραφο.

14.2   ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Σε καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο, πληγώνει ή σωματική βλάβη των επιβατών κατόπιν ατυχήματος που συνέβη στο πλοίο ένα αεροσκάφος της εταιρείας μας ή κατά την επιβίβαση και αποβίβαση των πράξεων κατά τη διάρκεια μιας πτήσης που εκτελούνται από εμάς:

14.2.1 Εμείς δεν χρησιμοποιεί οποιαδήποτε άμυνα που προβλέπεται από το άρθρο 20 της σύμβασης ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια άμυνα υφιστάμενα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε συνδυασμό με την εφαρμογή που δεν υπερβαίνει τα 113100 ΕΤΔ’

14.2.2 Θα καταβάλουμε, χωρίς καθυστέρηση και κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που δεν υπερβαίνει τις 15 ημέρες μετά την ημερομηνία κατά την οποία καθορίστηκε η ταυτότητα του προσώπου που δικαιούται αποζημίωσης, προκαταβολές προς το πρόσωπο που έχει άμεσων οικονομικών αναγκών, ανάλογα με τις ζημίες που προκλήθηκαν ( το ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 16.000 ΕΤΔ ανά επιβάτη σε περίπτωση θανάτου). Κάθε προκαταβολή δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει την αποδοχή της ευθύνης και μπορεί να μειωθεί από την επόμενη πληρωμές μας, αλλά πρέπει να επιστρέφεται εάν η αμέλεια του επιβάτη ή του προσώπου που έλαβε την πληρωμή προκάλεσε ή συνέβαλε στη ζημία, ή εάν το πρόσωπο που έλαβε η πληρωμή δεν είναι το πρόσωπο που δικαιούται αποζημίωσης’ επομένως διατηρούμε όλες τις άλλες μορφές άμυνας (που προβλέπονται από τη σύμβαση ή μη) και όλα τα δικαιώματα προσφυγής κατά άλλων προσώπων, περιλαμβανομένων (αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά) τα δικαιώματα συμμετοχής και της αποζημίωσης.

14.3  Όσον αφορά τις προκαταβολές που πρέπει να γίνουν σύμφωνα με το άρθρο 14.2.2 ή οποιαδήποτε άλλη μορφή που κρίνεται ως το ισοδύναμο σε ευρώ του ποσού από SDR:
14.3.1 Το ισοδύναμο σε ευρώ πρέπει να υπολογίζονται με τη συναλλαγματική ισοτιμία καθορίζονται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την αντίστοιχη ημερομηνία'
14.3.2 Σε περίπτωση που η Ρουμανία δεν έχει εισαχθεί ευρώ ως νόμιμο νόμισμα για τις αντίστοιχες ημερομηνίες, κάθε πληρωμή ή, ανάλογα με την περίπτωση, τυχόν ερμηνεία του ποσού γίνεται ROL περαιτέρω με τη μετατροπή της συναλλαγματικής ισοτιμίας από ROL σε ευρώ για την αντίστοιχη ημερομηνία πληρωμής ή υπολογισμού, ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να είναι.

14.4 Εμείς να σας επιβεβαιώσω ότι έχουμε ασφάλιση αστικής ευθύνης ανά επιβάτη τουλάχιστον 100.000 ΕΤΔ και δεν είναι λιγότερο από το ελάχιστο ποσό που ορίζεται από τη ρουμανική αρχή πολιτικής.
14.5  Όταν η μεταφορά είναι σύμφωνη με τις ρουμανικές και κανονισμούς ΕΚ, για τις αιτήσεις που υπερβαίνει τα 100.000 ΕΤΔ, θα μπορούν να απαλλάσσονται από την πληρωμή αυτή, εάν μπορούμε να αποδείξεις ότι η εταιρεία μας ή τους πράκτορές μας πήρε όλα τα προληπτικά μέτρα που είναι αναγκαία για να αποφευχθεί η καθυστέρηση ή ότι ήταν αδύνατο για την εμάς ή τους αντιπροσώπους μας να λάβει τα μέτρα αυτά.

15. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

Μικρές Ζημιές Αποσκευών

Ο αερομεταφορέας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για αποσκευές που είναι λερωμένες με ουσίες όπως για παράδειγμα (κρασί, λάδι ή τρόφιμα ή παρόμοια) ή για αποσκευές που υπέστησαν ελαφρά ζημία (για παράδειγμα, γρατσουνιές, τσακίσεις, σκισίματα λόγω υπερβολικού βάρους, απώλεια ή βλάβη σε πρόσθετα εξαρτήματα στις αποσκευές που δεν παρέχονται από την κατασκευάστρια εταιρία και δεν επηρεάζουν τη συνήθη χρήση τους - όπως ψηφιακές κάρτες, κλειδιά, κλειδαριές, ετικέτες, ζώνες, καλύμματα) που μπορεί να προκύψουν από την κανονική φθορά των αποσκευών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η αεροπορική εταιρεία μπορεί, κατά τη κρίση  της, να παράσχει ένα κουπόνι όταν οι αποσκευές που υποβλήθηκαν στο check-in υπέστησαν ελαφρά ζημία εξαιτίας κακού χειρισμού των αποσκευών.

15.1  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΩΣΗ
15.1.1. Η παραλαβή των αποσκευών από τον κάτοχο της Ετικέτας Αναγνώρισης χωρίς την καταχώρηση ενός PIR, πριν αποχωρήσει από το τμήμα αποζημίωσης αποσκευών στις αφίξεις του αερολιμένα, αποτελεί επαρκή απόδειξη ότι οι αποσκευές παραδόθηκαν σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με τη Συμφωνία Μεταφοράς του αερομεταφορέα. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕC) αριθ. 889/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του τροποποιητικού κανονισμού (ΕC) αριθ. 2027/1997 του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2002, σχετικά με την ευθύνη των αερομεταφορέων σε περίπτωση ατυχήματος, απώλειας ή ζημιάς της ελεγχόμενης αποσκευής, ο επιβάτης υποχρεούται να καταθέσει γραπτή καταγγελία εντός 7 (επτά) ημερών από την καταχώρηση του PIR και σε περίπτωση καθυστέρησης των αποσκευών, ο επιβάτης υποχρεούται να καταθέσει γραπτή καταγγελία εντός 21 (εικοσιένα) ημερών από την καταχώριση του PIR.
15.1.2. Τη στιγμή της σήμανσης κάθε είδους ζημιά είναι υποχρεωτικό οι επιβάτες να συμπληρώνουν την Αναφορά Παρατυπίας Ιδιοκτησίας PIR (Property Irregularity Report).
15.1.3. Η εταιρεία Blue Air δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τις αποσκευές που αναγνωρίστηκαν λανθασμένα από ένα άλλο επιβάτη. Ο επιβάτης ο οποίος αναγνώρισε λανθασμένα μια αποσκευή είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα που πληρώθηκαν από τους δυο εμπλεκόμενους επιβάτες.
15.1.4. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με τους εκπροσώπους του Τμήματος Χαμένων Αποσκευών  μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected] ή στα τηλεφώνα: +40745313411.
15.1.5. Η παραλαβή των χαμένων αποσκευών μπορεί να γίνει μόνο στο αεροδρόμιο. Οι χαμένες αποσκευές δεν παραδίδονται στο σπίτι του επιβάτη.

15.2   ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
Κάθε δικαίωμα αποζημίωσης πρέπει να ακυρωθεί η αγωγή Εάν δεν κινηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία της άφιξης στον προορισμό ή μετά την ημερομηνία που το αεροσκάφος είχε προγραμματιστεί να αφιχθεί ή την ημερομηνία κατά την οποία σταμάτησε η μεταφορά. Η απόφαση του δικαστηρίου, όπου κρίνεται η υπόθεση πρέπει να επιβάλει τη μέθοδο για τον υπολογισμό της προθεσμίας παραγραφής.

15.3   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ
Δεν πράκτορα απασχολούνται ή εκπροσωπούν εμάς έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ακυρώσει οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Μεταφοράς.

15.4 Το χρόνο απόκρισης προς ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Από τις 05.02.2018, η Blue Air αναλαμβάνει να ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε είδος παραπόνου (στο οποίο έχουν επισυναφθεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα / αποδεικτικά στοιχεία) εντός 60 ημερών από την λήψη του παραπόνου.

Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε παρεξήγηση, εάν το παράπονο είναι ελλιπές (τα απαραίτητα έγγραφα / αποδεικτικά στοιχεία που έχουν επισυναφθεί στο παράπονο είναι ελλιπές), ο πιο πάνω όρος θα ξεκινά από την ημερομηνία που η Blue Air θα λάβει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την επίλυση του παραπόνου. Ως εκ τούτου, προκειμένου να διευθετηθεί φιλικά το παράπονο και κατά συνέπεια να μειωθεί ο αριθμός των υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον του δικαστηρίου, ο επιβάτης αναλαμβάνει να τηρήσει την προθεσμία των 60 ημερών πριν απευθυνθεί σε οποιαδήποτε δικαστική αρχή. Εάν ο επιβάτης επιλέξει να προσφύγει σε νομική υποστήριξη από το αρχικό στάδιο της υποβολής του παραπόνου, οι αμοιβές του δικηγόρου παραμένουν στην αποκλειστική ευθύνη του επιβάτη.

Τα παράπονα μπορούν να υποβληθούν συμπληρώνοντας το έντυπο που βρίσκεται εδώ σε οποιαδήποτε μορφή που ο επιβάτης θεωρεί καλύτερη,  το οποίο έντυπο θα πρέπει συμπεριλαμβάνει το ονοματεπώνυμου του επιβάτη, τον αριθμό κράτησης, τον αριθμό και την ημερομηνία της πτήσης , τα σημεία αναχώρησης και άφιξης της πτήσης, καθώς επίσης και τον λόγο για την απαίτηση αποζημίωσης.

15.5. Για τις πτήσεις που αναχωρούν από ή φθάνουν σε πόλεις εντός της Ιταλίας, καθώς και για πτήσεις που έχουν τόσο σημεία αναχώρησης όσο και άφιξης στο έδαφος αυτής της χώρας, η προθεσμία απάντησης στα παράπονα είναι έξι εβδομάδες (42 ημέρες), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2.4 του Δελτίου Δικαιωμάτων των Επιβατών από την ENAC (Ente Nazionale per l Aviaione Civile). Όλες οι άλλες προαναφερθείσες διατάξεις ισχύουν.16. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Οι τίτλοι του κάθε άρθρο από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Μεταφοράς είναι μόνο για λόγους ευκολίας και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ερμηνεία του κειμένου.

17. ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στο πλαίσιο της σύμβασης, τους νόμους, τους κανόνες της κυβέρνησης, εντολές ή απαιτήσεις σε ισχύ:
 
(α) Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Μεταφοράς διέπονται από τους νόμους της Ρουμανίας’
(β) κάθε παρεξήγηση που προκύπτει μεταξύ εσάς και εμάς σε σχέση με ή που προκύπτουν από τις μεταφορές αυτές υπόκεινται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ρουμανίας.

18. ΜΕΤΑΦΟΡΑ

18.1 Μεταφορά με λεωφορείο
Παράλληλα με το εισιτήριο Blue Air, μπορείτε να επωφεληθείτε τη μεταφορά με πούλμαν. Η Blue Air θα σας παρέχει την υπηρεσία μεταφοράς με πούλμαν από:
• Constanta / Brasov προς το αεροδρόμιο Otopeni, και πίσω, υπηρεσία που παρέχεται από τον συνεργάτη μας, Direct Aeroport.
Βρέφη ηλικίας μεταξύ 0 και 2 ετών ταξιδεύουν δωρεάν (δεν θα έχουν ξεχωριστή θέση και θα ταξιδέψουν στην αγκαλιά του γονέα).
Ο συνεργάτης μας, το Direct Aeroport αποδέχεται έως 2 (δύο) αποσκευές και 1 (μία) αποσκευές ανά επιβάτη. Απαγορευμένα αντικείμενα:
• Ποδήλατα
• Όπλα
• Ζώα
• Αθλητικός εξοπλισμός
Εάν λόγω εσφαλμένης ευθύνης του Direct Aeroport οι επιβάτες καθυστερούν στο αεροδρόμιο / χάνουν την πτήση τους, το Direct Aeroport είναι υποχρεωμένο να σέβεται και να εφαρμόζει τους κανονισμούς του EC261 / 2004 και να επιστρέφει στην Blue Air μόνο το αντίστοιχο ποσό των εισιτηρίων που έχουν πωληθεί και όχι άλλες υπηρεσίες τις οποίες θα επωφεληθεί ο επιβάτης στον προορισμό. Στη συνέχεια, η Blue Air θα επιστρέψει τους επιβάτες που είναι επιλέξιμοι για την επιστροφή των εισιτηρίων.
Εάν η Blue Air υποστεί καθυστέρηση, το Direct Aeroport υποχρεούται να δεχθεί τους επιβάτες της Blue Air για την πρώτη μεταφορά που διαθέτει διαθέσιμες θέσεις χωρίς να επιβαρύνεται με πρόσθετη χρέωση. Λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα μεταφοράς, το σημείο επιβίβασης κ.λπ. μπορούν να βρεθούν εδώ.


19. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

19.1.Αναλαμβάνουμε την ευθύνη να σας ενημερώσουμε  σχετικά με την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα / φορείς, ανεξάρτητα από την μέθοδο  αγοράς  του εισιτηρίου.

Όλες οι πτήσεις που προσφέρονται στη διεύθυνση http://www.blueairweb.com λειτουργούν από την S.C. Blue Air Aviation S.A. Ή η εταιρεία που προσδιόρισε ως αερομεταφορέα στη διαδικασία πώλησης των εισιτηρίων.

19.2. Πτήσεις που εκτελεί η Blue Air με συμφωνία Codeshare

19.2.1. Ο επιβάτης έχει το δικαίωμα να απαιτήσει αποζημιώσεις ή να ζητήσει επιστροφές χρημάτων από τον εκτελεστικό αερομεταφορέα ή τον συμβασιούχο αερομεταφορέα.

19.2.2. Ο επιβάτης πρέπει να επιβεβαιώνει πάντοτε τους όρους και τις προϋποθέσεις του εκτελεστικού αερομεταφορέα.

19.2.3. SKY EXPRESS (Όροι και προϋποθέσεις της Sky Express).

19.2.4. CYPRUS AIRWAYS (Όροι και προϋποθέσεις της Cyprus Airways).

19.2.5. Alitalia (Όροι και προϋποθέσεις της Alitalia)