Λογαριασμός Blue Air - Όροι και Προϋποθέσεις

Λογαριασμός Blue Air - Όροι και Προϋποθέσεις

Ο λογαριασμός Blue Air αντιπροσωπεύει την εικονική ταυτότητα του χρήστη της πλατφόρμας www.blueairweb.com, που δημιουργήθηκε με την παροχή των ακόλουθων πληροφοριών:

  • - διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
  • - όνομα και επώνυμο,
  • - ημερομηνία γέννησης,
  • - φύλο,

 

Μέσω του λογαριασμού, ο κάτοχος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που έχει αγοράσει (προηγούμενες και μελλοντικές), το Blue Air Wallet που σχετίζεται με τον λογαριασμό Blue Air (ποσό που έχει φορτωθεί, διαθέσιμο ποσό, ημερομηνία λήξης, κλπ.) και τη συνδρομή Blue Benefits (τύπος αγορασθείσας συνδρομής, ημερομηνίας λήξης κλπ.), εφόσον μια τέτοια συνδρομή έχει συνδεθεί με το λογαριασμό.

 

Ο κάτοχος του λογαριασμού Blue Air πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών κατά τη στιγμή της εγγραφής.

 

Επιτρέπεται η δημιουργία ενός μόνο λογαριασμού Blue Air χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη της πλατφόρμας www.blueairweb.com, καθώς δεν είναι δυνατή η δημιουργία πολλών λογαριασμών χρησιμοποιώντας την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τον λογαριασμό Blue Air, τα οποία παρέχονται κατά τη στιγμή των διατυπώσεων εγγραφής, μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή από τον κάτοχο του λογαριασμού, εκτός εάν ο λογαριασμός έχει συνδεθεί με συνδρομή Blue Benefits, οπότε τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν να τροποποιηθούν πριν τη λήξη της συνδρομής Blue Benefits.

 

Μία από τις παροχές του λογαριασμού Blue Air είναι ότι ο κάτοχος του λογαριασμού μπορεί να αποθηκεύσει ορισμένα ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήριο, Εμπιστευτικές Πληροφορίες), έτσι ώστε στην επόμενη αγορά που θα πραγματοποιηθεί μέσω του λογαριασμού Blue Air να μπορούν να συμπληρωθούν ορισμένα πεδία με τις σωστές πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί στο λογαριασμό.

 

Το Blue Air Wallet παρέχει στον κάτοχό του τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό των ειδικών προσφορών, αντιστοίχως το χρηματικό ποσό που έχει καταθέσει και το ειδικό μπόνους που έλαβε ως αντάλλαγμα, για να πραγματοποιήσει πληρωμές για όλες τις ηλεκτρονικές αγορές υπηρεσιών Blue Air. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, ο κάτοχος δεν μπορεί να αγοράσει τη συνδρομή Blue Benefits με το χρηματικό ποσό που διατίθεται στο Blue Air Wallet.

Τα προνόμια του Blue Air Wallet είναι μη μεταβιβάσιμα. Οι υπηρεσίες που αγοράζονται μέσω της χρήσης του Blue Air Wallet δεν δύναται να προσφέρονται για εμπορικούς σκοπούς σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα.

 

 Η Blue Air θα αποστέλλει ειδοποιήσεις όταν πρόκειται να λήξει το ποσό που έχει κατατεθεί στο Blue Air Wallet, έτσι ώστε ο κάτοχος να μπορέσει να χρησιμοποιήσει το διαθέσιμο υπόλοιπο στο Blue Air Wallet για την αγορά υπηρεσιών Blue Air. Εάν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης του ποσού που έχει κατατεθεί στο Blue Air Wallet και ο κάτοχος δεν έχει χρησιμοποιήσει το υπόλοιπο, το αντίστοιχο ποσό δεν θα επιστρέφεται στον κάτοχο.

 

Ο κάτοχος του λογαριασμού Blue Air θα παρέχει ακριβείς και αληθείς προσωπικές πληροφορίες κατά τη δημιουργία του λογαριασμού Blue Air. Η Εταιρεία δεσμεύεται να σέβεται την εμπιστευτικότητα των προσωπικών πληροφοριών που διαβιβάζονται από τους πελάτες της, τηρώντας όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (EΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ»). Ως ακολούθως, η Εταιρεία θα συλλέξει ορισμένες πληροφορίες («προσωπικά δεδομένα») που παρέχονται από τους πελάτες κατά τη διάρκεια των διατυπώσεων εγγραφής (για παράδειγμα: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, τύπος επιβάτη (φύλο, τίτλος), διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου κλπ.) και θα επεξεργαστεί τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες που περιγράφονται στους παρόντες Ειδικούς Όρους και Προϋποθέσεις, καθώς και να ενημερώσει τους πελάτες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας, τις προωθητικές προσφορές ή την εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Blue Air, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου που βρίσκεται στον ιστότοπο της Εταιρείας.

 

Ο κάτοχος του λογαριασμού Blue Air οφείλει να ειδοποιήσει την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του ώστε η Εταιρεία να λάβει τα βέλτιστα μέτρα για την προστασία των κοινών συμφερόντων τους.

 

Οι Όροι Ταξιδίου της Blue Air ισχύουν για οποιαδήποτε κράτηση ή υπηρεσία που αγοράζεται από τον κάτοχο του λογαριασμού Blue Air.

 

Με τη δημιουργία του λογαριασμού Blue Air, ο κάτοχος θα εγγραφεί αυτόματα στα ενημερωτικά δελτία της Blue Air. Ο κάτοχος του λογαριασμού Blue Air μπορεί να διαγραφεί οποιαδήποτε στιγμή από τα ενημερωτικά δελτία.

 

Η Blue Air διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση στο λογαριασμό Blue Air / Blue Air Wallet σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή / και να καταργήσει την πρόσβαση ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση παραβίασης των συγκεκριμένων Όρων και Προϋποθέσεων.

 

Ο κάτοχος μπορεί να επιλέξει να καταργήσει τον λογαριασμό Blue Air / Blue Air Wallet, εκδίδοντας μια ειδοποίηση τερματισμού. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, εάν ο κάτοχος επιλέξει να καταργήσει το Blue Air Wallet, το υπόλοιπο που είναι διαθέσιμο στο Blue Air Wallet κατά τη στιγμή του τερματισμού δεν επιστρέφεται.