Thank you for subscribing to our newsletter !

You can subscribe for

Are you a client? Are you a partner? Help us know you better by filling this form

Arrow Icon
Arrow Icon

המידע על עיבוד הנתונים האישיים שלכם לצורך קמפיינים של שיווק ישיר זמין במדיניות הפרטיות וניתן לגשת אליה כאן.

קמפיינים של שיווק ישיר.

אנו עשויים להשתמש בכתובת הדוא"ל שסיפקתם, בהתאם להוראות החוק שבתוקף, המאפשר לנו להציג לכם פרסומים בנוגע לשירותי Blue Air, מוצרים ופרסומים, על בסיס האינטרס הלגיטימי שלנו בהקשר זה. כתובת הדוא"ל שנתתם חייבת להיות שייכת לאדם בגיל 16 ומעלה.הסכמה זו ניתנת על פי בחירתכם וניתנת לביטול בכל עת.
כדי לבטל את המנוי לקבלת הודעות דוא"ל, תוכלו לגשת לקישור הזמין בכל דוא"ל שיווקי שנשלחו אליכם ישירות.

You must read and accept the Privacy Policy