Blue Air-konto – vilkår og betingelser

Blue Air-konto – vilkår og betingelser

Blue Air-kontoen representerer den virtuelle identiteten til brukeren av plattformen www.flyblueair.com, opprettet etter å ha oppgitt følgende informasjon:

 • – e-postadresse;
 • – navn og etternavn;
 • – fødselsdato;
 • – kjønn;
 •  

Med kontoen kan innehaveren få tilgang til informasjon om tjenestene som er kjøpt (tidligere og fremtidige), den Blue Air Wallet som er tilknyttet Blue Air-kontoen (opplastet beløp, tilgjengelig beløp, utløpsdato osv.) og Blue Benefits-abonnementet (typen kjøpt abonnement, utløpsdato osv.), hvis et slikt abonnement har blitt tilknyttet kontoen.

Innehaveren av Blue Air-kontoen må være minst 18 år gammel på tidspunktet for registreringen.

E-postadressen til brukeren av plattformen www.flyblueair.com gjør det mulig å opprette én enkelt Blue Air-konto, det er ikke mulig å opprette flere kontoer ved å bruke samme e-postadressen. Personopplysningene tilknyttet Blue Air-kontoen, som ble oppgitt på tidspunktet for formell registrering, kan når som helst endres av kontoinnehaveren med mindre kontoen har et Blue Benefits-abonnement tilknyttet, i så tilfelle kan ikke personopplysningene endres før Blue Benefits-abonnementet er utløpt.

En av funksjonene til Blue Air-kontoen er at kontohaveren kan lagre visse reisedokumenter (pass, legitimasjon) slik at visse felt kan fylles ut med den riktige informasjonen som er lagret i det neste kjøpet gjennom Blue Air-kontoen.

Blue Air-kontoen vil være tilknyttet en Blue Air Wallet der innehaveren av Blue Air-kontoen / Blue Air Wallet kan laste inn et forhåndsbestemt beløp og motta en bonus avhengig av hvor mye penger som er satt inn.

Det er 6 (seks) typer Blue Air Wallet-bonuser tilgjengelig*, som vist nedenfor:

 • – Ved å fylle på mellom 50 – 99 EUR i Blue Air Wallet vil innehaveren motta en bonus på 5 %;
 • Ved å fylle på mellom 100 – 199 EUR i Blue Air Wallet vil innehaveren motta en bonus på 10 %.
 • – Ved å fylle på mellom 200 – 399 EUR i Blue Air Wallet vil innehaveren motta en bonus på 15 %;
 • – Ved å fylle på mellom 400 – 699 EUR i Blue Air Wallet vil innehaveren motta en bonus på 20 %;
 • – Ved å fylle på mellom 700 – 999 EUR i Blue Air Wallet vil innehaveren motta en bonus på 25 %.
 • – Ved å fylle på mellom 1000 – 2000 EUR i Blue Air Wallet vil innehaveren motta en bonus på 30 %.

*Fordelene med Blue Air Wallet kan endres av selskapet når som helst, med forhåndsvarsel til Blue Air Wallet-innehaveren.

 

Blue Air Wallet gir rett til å benytte utvalget av spesialtilbud, avhengig av hvor mye penger som er satt inn og spesialbonusen som mottas i gjengjeld, til å utføre betalinger for alle kjøp av Blue Air-tjenester på nett. Som et unntak fra det ovennevnte, kan ikke innehaveren kjøpe Blue Benefits-abonnementet med beløpet som er tilgjengelig i Blue Air Wallet.

Fordelene med Blue Air Wallet kan ikke overdras. Tjenester kjøpt ved bruk av Blue Air Wallet kan ikke tilbys for kommersielle formål på noen annen plattform.

Hvert innskudd satt inn av innehaveren er gyldig i en periode på 12 (tolv) kalendermåneder fra transaksjonsdato. Blue Air skal sende varsler når beløpet som er satt inn i Blue Air Wallet er i ferd med å utløpe, slik at innehaveren kan bruke saldoen som er tilgjengelig i Blue Air Wallet til å kjøpe Blue Air-tjenester. Hvis utløpsdatoen for beløpet som er deponert i Blue Air Wallet er passert, uten at innehaveren har brukt den gjenværende saldoen, vil ikke det aktuelle beløpet bli returnert til innehaveren.

Innehaveren av Blue Air-kontoen må oppgi nøyaktig og sann personlig informasjon ved opprettelse av Blue Air-kontoen. Selskapet forplikter seg til å respektere konfidensialiteten til personopplysningene som oppgis av sine kunder ved å overholde alle gjeldende lover og regler for databeskyttelse, inkludert General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 («GDPR»). Det følger at selskapet samler inn visse opplysninger («personopplysninger») gitt av kundene i løpet av registreringsprosessen (for eksempel: navn, etternavn, e-postadresse, fødselsdato, nasjonalitet, passasjertype (kjønn, tittel), bostedsadresse, telefonnummer osv.) og vil behandle nevnte personopplysninger for å kunne tilby tjenestene beskrevet i disse spesifikke betingelsene og vilkårene, samt informere kunder om selskapets produkter og tjenester, kampanjetilbud eller abonnement på nyhetsbrev. For mer informasjon om Blue Airs retningslinjer for personvern vises det til Personvern, som finnes på selskapets hjemmeside.

Innehaveren av Blue Air-kontoen må varsle selskapet om uautorisert bruk av sin konto slik at selskapet kan gjøre de beste tiltak for å beskytte deres felles interesser.

Blue Airs reisevilkår gjelder for enhver reservasjon eller tjeneste kjøpt av innehaveren av Blue Air-kontoen.

Ved å opprette Blue Air-kontoen vil innehaveren automatisk abonneres på Blue Airs nyhetsbrev. Innehaveren av Blue Air-kontoen kan når som helst melde seg av nyhetsbrevet.

Blue Air forbeholder seg retten til å nekte tilgang til Blue Air-kontoen / Blue Air Wallet til enhver person og/eller til å avslutte tilgang når som helst i tilfelle brudd på disse spesifikke vilkårene.

Innehaveren kan velge å avslutte Blue Air-kontoen / Blue Air Wallet ved å sende inn oppsigelsesvarsel. For å unngå tvil; dersom innehaveren velger å si opp Blue Air Wallet, vil ikke saldoen som er tilgjengelig i Blue Air Wallet på opphørstidspunktet, tilbakebetales.