Spesialassistanse

Hvis du trenger ekstra hjelp, er vi glade for å tilby dette. 

Få spesialassistanse 

    • Hvis du har en funksjonshemming eller redusert mobilitet

Vi hjelper personer med funksjonshemminger i samsvar med forskrift (EC) nr. 1107/2006 fra Europaparlamentet og Rådet av 5. juli 2006 vedrørende rettighetene til funksjonshemmede personer og personer med redusert mobilitet ved flyreiser.

Gitt vårt prinsipp med sosial inkludering og ikke-diskriminerende behandling, vil vi imøtekomme dine spesielle behov uten å belaste noen ekstra avgifter. Varsle oss om ditt behov for spesialassistanse minst 48 timer før den kunngjorte avgangstiden. Husk å varsle oss om ditt behov for assistanse på returflyvningen, også! Hvis du assisteres av en følgeperson, vil vi gjøre det vi kan for å plassere denne personen ved siden av deg. Hvis nødvendig, vil våre flyverter hjelpe deg til å nå toalettfasilitetene.

About Bucharest
  • Mobilitetsutstyr

Du er velkommen til å reise med opptil to kolli mobilitetsutstyr, inkludert elektriske rullestoler. Du må varsle oss minst 48 timer før avgangstid. Transporten av utstyret er underlagt plassbegrensninger om bord flyet, samt relevant lovgivning vedrørende farlig gods.

  • Assistansehunder

Hvis du har en anerkjent assistansehund, tar vi gjerne med denne i flykabinen uten noen ekstra avgift. Merk at du må fremlegge gyldige dokumenter og varsle oss minst 48 timer før avgangstid. Det er din forpliktelse å oppfylle alle de nasjonale lovene for mållandet og gjeldende interne regler for transport av assistansehunder om bord flyet.

  • Et vennlig team som er opplært til å hjelpe 

Vi garanterer at alle Blue Air-ansatte som gir direkte assistanse for passasjerer med en funksjonshemming eller redusert mobilitet, er opplært i hvordan de skal oppfylle dine behov.

Nekting av transport 

Blue Air kan være nødt til å nekte ombordstigning og transport av en person med en funksjonshemming eller redusert mobilitet for å oppfylle sikkerhetskravene som er fastsatt av internasjonal, kommunal eller nasjonal lov. Vi er forpliktet til å oppfylle de sikkerhetskravene som er opprettet av myndighetene som utstedte luftoperatørens sertifikat. Alternativt kan det hende av selskapet vårt må nekte ombordstigning hvis størrelsen på flyet eller dørene gjør ombordstigning eller transport fysisk umulig. I tilfelle nekting vil Blue Air, gjennom sine agenter, gjøre en rimelig innsats for å foreslå et akseptabelt alternativ. Ved nekting har du rett til å få refusjon eller omruting. Blue Air vil informere deg om årsakene til avvisningen, med skriftlig svar innenfor 5 arbeidsdager etter forespørselen.