Blue Air Campanie Vaccinare

Cu toții vrem ca vremurile actuale să treacă mai repede și să revenim la normal!

Te-ai săturat să stai acasă și să iți imaginezi cum ar fi să zbori? Hai să zburăm împreună spre noul normal!

Ai ales să întinzi brațul campaniei de vaccinare și te numeri printre cei imunizați?

 Dacă prezinți dovada vaccinului împotriva Covid19, 
îți oferim 19  cadou,
ca să-i folosești pentru următorul tău zbor ✈️

Un ac(t) mic pentru tine, un pas mare pentru umanitate și revenirea la ceea ce numim obsesiv “înainte”!

Ce trebuie să faci pentru a participa la campanie:

  • Completați formularul de mai jos, introducând datele solicitate
    Încărcați certificatul de vaccinare ca document .pdf sau fotografie
    După finalizarea și validarea înscrierii, suma de 19 EUR va fi creditată în portofelul dumneavoastră Blue Air Wallet.
    Alegeți următoarele date de călătorie și folosiți creditul din Blue Air Wallet pentru a cumpăra zborurile/serviciile Blue Air


    Creditul va fi disponibil până la 31 decembrie 2021.

Campanie Vaccinare Blue Air

Blue Air Mobile App

Termeni și condiții ale campaniei "Let's fly back to normal!"

Numele campaniei: #StopTravelFromHome

(1) Prin participarea la această campanie, Participanții își exprimă acordul cu privire la termenii și condițiile stipulate în prezentul Regulament Oficial.

(2) Regulile de participare/realizare a campaniei promoționale sunt disponibile, în mod gratuit, pentru orice solicitant pe www.flyblueair.com sau printr-o cerere scrisă trimisă la BLUE AIR AVIATION S.A., România, București, Sector 1, Sos. București-Ploiești 42-44, clădirea A1, et.3, Băneasa Business and Technology Park.

(3) La discreția Organizatorului, Promoția poate fi promovată în scopul informării publicului, inclusiv prin publicitate și/sau materiale informative. Informațiile pe care aceste materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

(4) Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau de a completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau de a înceta și/sau de a întrerupe și/sau de a prelungi desfășurarea Promoției, fără a da o notificare prealabilă și fără a oferi vreun motiv în acest sens. Orice întrebări sau nelămuriri pot fi adresate și prin intermediul formularului de contact disponibil pe site-ul https://www.flyblueair.com/ro/ro/contact/.

(5) Campania se adresează tuturor persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 16 septembrie 2021, care fac parte sau se înscriu cu această ocazie (denumite în continuare "Participanți").

(6) Prin produse participante Blue Air se înțelege: Contul Blue Air reprezintă identitatea virtuală a utilizatorului pe platforma www.flyblueair.com, creată prin furnizarea următoarelor informații: adresă de e-mail; nume și prenume; certificat digital de vaccinare COVID-19.

(7) Prin intermediul contului, titularul poate accesa informații despre serviciile achiziționate (anterioare și viitoare), despre portofelul Blue Air asociat contului Blue Air (suma încărcată, suma disponibilă, data expirării etc.) și despre abonamentul Blue Benefits (tipul de abonament achiziționat, data expirării etc.), în cazul în care un astfel de abonament a fost asociat contului Blue Air.

(8) După încheierea campaniei promoționale, produsele promoționale Blue Air descrise mai sus își pierd această calitate, iar Organizatorii nu vor avea nicio responsabilitate și nu își vor asuma nicio obligație în ceea ce privește orice circumstanță care ar putea conduce publicul la concluzia actualității sau a continuării campaniei promoționale.

(9) Pentru a lua parte la această campanie, participanții trebuie:

- Să se înscrie în perioada 17 septembrie 2021 - 31 octombrie 2021

- Să aibă cel puțin 18 ani la momentul înscrierii

- Să completeze formularul de înregistrare 

- Să încarce certificatul de vaccinare COVID-19

(10) Participantul este de acord să:

(i) să furnizeze informații adevărate, exacte, actuale și complete despre Participant, cuprinse în formularul de înregistrare și (ii) să mențină și să actualizeze cu promptitudine datele de înregistrare pentru a le păstra adevărate, exacte, actuale și complete. Organizatorul poate contacta Participantul din când în când prin e-mail. Orice notificare trimisă la adresa de e-mail înregistrată la organizator va fi considerată ca fiind primită de către Participant.

(11) Mecanismul campaniei:

Toți participanții vor fi centralizați într-o bază de date electronică din care se vor efectua toate verificările necesare pentru a valida faptul că participanții respectă regulamentul acestei campanii.

Prin urmare, participanții care au trecut de procesul de validare sunt considerați câștigători ai Campaniei și li se va crea un Cont Blue Air (produs participant). O sumă virtuală de 19 euro va fi încărcată în portofelul Blue Air Wallet legat de Contul Blue Air, sumă care poate fi folosită pentru a achiziționa în viitor bilete sau servicii pe www.flyblueair.com. Câștigătorii vor fi notificați de către un reprezentant al Organizatorului cu privire la rezultat în termen de 5 zile lucrătoare de la data validării la adresa de e-mail furnizată în cadrul Campaniei.

(12) În scopul organizării Campaniei, inclusiv a drepturilor și obligațiilor Organizatorului, a participării la Campanie, a soluționării contestațiilor, a validării Participanților și a acordării premiilor, Organizatorul prelucrează datele puse la dispoziție de către Participanți în baza unui contract, reprezentat de prezentul Regulament Oficial. În temeiul aceleiași baze contractuale, Organizatorul poate prelucra datele Participanților pentru a se asigura că nu există nicio tentativă de fraudă sau orice altă acțiune contrară prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

(13) Datele cu caracter personal colectate în cadrul prezentei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția Persoanelor Împuternicite și a altor parteneri contractuali ai Organizatorului implicați în organizarea și derularea prezentei Campanii și în cazurile în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare, care impun dezvăluirea anumitor date către autorități și instituții publice.

(14) Datele cu caracter personal ale Participanților vor fi stocate doar pentru perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare menționate mai sus, cu respectarea cerințelor legale în vigoare, respectiv pe durata Campaniei și a perioadei de premiere a Participanților.

(15) În contextul prelucrării datelor cu caracter personal ale Participanților, aceștia beneficiază de următoarele drepturi:

(16) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: Participanții au dreptul de a obține confirmarea faptului că datele lor personale sunt sau nu sunt prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și la condițiile în care acestea sunt prelucrate, adresând o cerere în acest sens Organizatorului;

(17) Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal. Participanții au posibilitatea de a solicita, adresând o cerere în acest sens Organizatorului, rectificarea datelor lor personale inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor personale în cazul în care (i) datele nu mai sunt necesare pentru scopul inițial (și nu există un scop legal pentru aceasta), (ii) temeiul legal al prelucrării este consimțământul - Participantul își retrage consimțământul și nu mai există un temei legal pentru prelucrarea datelor, (iii) Participantul își exprimă dreptul de opoziție, iar Organizatorul nu are motive legitime de a prevala pentru a continua prelucrarea datelor, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru a respecta legislația UE sau a României;

(18) Dreptul de a se opune prelucrării datelor, ținând cont de situația particulară în care vă aflați, atunci când procedura de prelucrare se bazează pe interesul legitim al Organizatorului, precum și de a se opune în orice moment prelucrării în scopuri de marketing, inclusiv crearea de profiluri.