Vax Campaign

THE SKY IS THE LIMIT

Visează fără limite și zboară cat mai sus pentru ca visurile să devina realitate!

Ești student? Ai carte, ai parte! 

  Îți oferim cadou 17€ în portofelul tău Blue Air Wallet 
pe care îi poți folosi pentru următorul bilet de avion Blue Air ✈️

Întinde-ți aripile și zboară cat mai sus pentru ca visurile să devina realitate!

Pentru că noi știm totul despre zbor, despre călătoriile de descoperire si despre cum sa te purtam catre destinatia ta, visurile mari vin cu recompense mari @ Blue Air: toți studenții primesc 17 EURO în portofelul lor #BlueWallet pentru a porni cu dreptul în următoarea lor aventură!

Călătorește cu Blue Air pentru studii, zboară cu Blue Air în vacanță și întoarce-te acasă cu Blue Air! Mari capitale europene de explorat, vacanțe la plajă sau locuri noi de descoperit – călătoriile îți lărgesc mereu orizontul!

Înscrie-te acum pentru a primi recompensa!

Ce trebuie să faci pentru a participa la campanie:

  1. Completeaza formularul de mai jos, introducând datele solicitate.
  2. Trimite-ne documentul care atesta calitatea ta de student in format .pdf sau fotografie jpg?
  3. După finalizarea și validarea înscrierii, suma de 17 EUR va fi creditată în portofelul tau Blue Air Wallet.
  4. Alege-ți următoarea destinatie și foloseste creditul din Blue Air Wallet pentru a cumpăra bilete de avion Blue Air. Creditul va fi disponibil până la 28 Februarie 2022.
Voucher Blue Air

Blue Air Mobile App

Termenii și Condițiile Campaniei "#StudentsReward" 

Numele campaniei: #StudentsCampaign

Perioada campaniei: 16 Noiembrie 2021 - 23 Noiembrie 2021

(1) Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte toți termenii și condițiile din prezentul Regulament Oficial.

(2) Regulile de participare/realizare a campaniei promoționale sunt disponibile, în mod gratuit, pentru orice solicitant pe www.flyblueair.com sau printr-o cerere scrisă trimisă la BLUE AIR AVIATION S.A., România, București, Sector 1, Șoș. București-Ploiești 42-44, clădirea A1, et.3, Băneasa Business and Technology Park.

(3) La discreția Organizatorului, Campania poate fi promovată în scopul informării publicului, inclusiv prin publicitate și/sau materiale informative. Informațiile pe care aceste materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

(4) Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau de a completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau de a înceta și/sau de a întrerupe și/sau de a prelungi desfășurarea Promoției, cu condiția că participanții să fie notificați în prealabil cu privire la orice modificare a oricăreia dintre prevederile acestuia. Orice modificări/completări ale prezentului Regulament vor fi incluse în acte adiționale care vor fi aduse la cunoștința publicului prin publicare pe www.flyblueair.com cu cel puțîn 24 de ore înainte de a deveni aplicabile.

Orice întrebări sau nelămuriri pot fi adresate și prin intermediul formularului de contact disponibil pe site-ul https://www.blueairweb.com/en/gb/contact/.

(5) Campania se adresează tuturor persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 16 noiembrie 2021, care fac parte sau se înscriu cu această ocazie.  Campaniile se bazează pe consumatorii Organizatorului și pe acceptarea termenilor și condițiilor din prezentul Regulament Oficial (denumiți în continuare "Participanți").

(6) Prin Produse participante Blue Air se înțelege: Contul Blue Air reprezintă identitatea virtuală a utilizatorului platformei www.flyblueair.com, creată prin furnizarea următoarelor informații: adresa de e-mail; numele și prenumele; carnetul de student/ cartea de identitate de student.

(7) Prin intermediul contului, titularul poate accesa informații despre serviciile achiziționate (anterioare și viitoare), despre portofelul Blue Air asociat contului Blue Air (suma încărcată, suma disponibilă, data expirării etc.) și despre abonamentul Blue Benefits (tipul de abonament achiziționat, data expirării etc.), în cazul în care un astfel de abonament a fost asociat contului Blue Air.

(8) După încheierea campaniei promoționale, produsele promoționale Blue Air descrise mai sus își pierd această calitate, iar Organizatorii nu vor avea nicio responsabilitate și nu își vor asuma nicio obligație în ceea ce privește orice circumstanță care ar putea conduce publicul la concluzia actualității sau a continuării campaniei promoționale.

(9) Titularul contului Blue Air trebuie să aibă cel puțîn 18 ani la momentul înregistrării.

(10) i) Pentru a participa la această Campanie, orice persoană care îndeplinește condițiile de participare, după cum urmează:

- Completează formularul disponibil aici;

- Încarcă documentul care atesta calitatea de student (carnet student/ legitimatie de student);

 1. ii) Formularul poate fi completat o singura data, iar fiecarui formular i se va atribui un singur document care atesta calitatea de student; iii) Formularele duplicate folosind aceeasi adresa de email, dar cu documente care atesta calitatea de student pentru diferite persoane nu vor fi luate in considerare, nefiind inscrieri valide;

În perioada 16 noiembrie 2021 - 25 noiembrie 2021 fiecare participant validat in cadrul campaniei va primi un cont Blue Air (denumit Blue Air wallet) cu suma virtuală de 17 euro care poate fi folosită pentru achiziționarea de bilete sau servicii pe www.flyblueair.com.

Suma disponibilă în portofelul Blue Air poate fi folosită până la 28 februarie 2022.

În cazul în care există un cont Blue Air Wallet existent atribuit aceleiași adrese de e-mail, nu se va crea un cont suplimentar, iar suma va fi atribuită contului creat inițial.

(11) Toți participanții care îndeplinesc dreptul de participare și respectă mecanismul de promovare din prezentul Regulament vor fi centralizați într-o bază de date electronică.

Cei care îndeplinesc condițiile de participare la campanie vor fi notificați prin e-mail de către Organizator cu condițiile de activare a Blue Air Wallet în termen de 10 zile lucrătoare de la data înscrierii, la adresa de e-mail furnizată în Campanie. Prin participarea la această campanie, Participanții își exprimă acordul cu privire la termenii și condițiile stipulate în prezentul Regulament Oficial.

(12) În scopul organizării Campaniei, inclusiv a drepturilor și obligațiilor Organizatorului, a participării la campanie, a soluționării apelurilor, a validării Participanților și a acordării premiilor, Organizatorul prelucrează datele puse la dispoziție de către Participanți în baza unui contract, reprezentat de prezentul Regulament Oficial. În temeiul aceleiași baze contractuale, Organizatorul poate prelucra datele Participanților pentru a se asigura că nu există nicio tentativă de fraudă sau orice altă acțiune contrară prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

(13) Datele cu caracter personal colectate în cadrul prezentei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția Persoanelor Împuternicite și a altor parteneri contractuali ai Organizatorului implicați în organizarea și desfășurarea prezentei Campanii și în cazurile în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare, care impun dezvăluirea anumitor date către autorități și instituții publice.

(14) Datele cu caracter personal ale Participanților vor fi stocate doar pentru perioada necesară realizării scopurilor de prelucrare menționate mai sus, cu respectarea cerințelor legale în vigoare, respectiv pe perioada desfășurării Campaniei și a perioadei de premiere a Participanților.

(15) În contextul prelucrării datelor cu caracter personal ale participanților, aceștia au următoarele drepturi:

 1. a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: Participanții au dreptul de a obține confirmarea faptului că datele lor cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și la condițiile în care acestea sunt prelucrate, adresând o cerere în acest sens Organizatorului;
 2. b) Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal Participanții au posibilitatea de a solicita, adresând o cerere în acest sens Organizatorului, rectificarea datelor lor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor cu caracter personal în cazul în care (i) datele nu mai sunt necesare pentru scopul inițial (și nu există un scop legal pentru aceasta), (ii) temeiul legal al prelucrării este consimțământul - Participantul își retrage consimțământul și nu mai există un temei legal pentru prelucrarea datelor, (iii) Participantul își exprimă dreptul de opoziție, iar Organizatorul nu are motive legitime de a prevala pentru a continua prelucrarea datelor, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru a respecta legislația UE sau a României;
 3. c) Dreptul de a se opune prelucrării datelor, ținând cont de situația particulară în care vă aflați, atunci când procedura de prelucrare se bazează pe interesul legitim al Organizatorului, precum și de a se opune în orice moment prelucrării în scopuri de marketing, inclusiv pentru crearea de profiluri.