Ajutorul de Stat: Comisia aprobă 62 de milioane de euro împrumut garantat de Statul Român pentru Blue Air

București, 21 August 2020

Ajutorul de Stat: Comisia aprobă 62 de milioane de euro împrumut garantat de Statul Român pentru a compensa Blue Air pentru pierderile suferite din cauza pandemiei de coronavirus și pentru a oferi companiei aeriene un suport urgent de lichiditate.

Comunicat original CE:  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1508

 

Comisia Europeană a aprobat, în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, o garanție de împrumut de până la aproximativ 62 de milioane EUR (aproximativ 301 milioane RON) în favoarea companiei aeriene românesti Blue Air. Măsura urmărește să compenseze compania aeriană pentru daunele suferite din cauza pandemiei de coronavirus, precum și să îi ofere suport urgent de lichiditate. Măsura a fost aprobată parțial pe baza articolului 107 alineatul (2) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFEU) și parțial în conformitate cu Directivele din 2014 ale Comisiei privind Ajutorul de Stat pentru Salvare și Restructurare.

Vicepreședintele executiv, Margrethe Vestager, responsabil cu politica de concurență, a declarat: „Sectorul aviației a fost grav afectat de pandemia de coronavirus. Acest împrumut de 62 de milioane de euro garantat de stat va permite, în parte, României să compenseze Blue Air pentru pierderile suferite ca urmare a pandemiei de coronavirus. În același timp, va oferi companiei aeriene resursele necesare pentru a rezolva o parte din nevoile sale urgente și imediate de lichiditate. Acest lucru va evita perturbările pentru pasageri și va asigura conectivitatea regională, în special pentru numărul semnificativ de cetățeni români care lucrează în străinătate și pentru multe întreprinderi locale mici, care depind de biletele accesibile oferite de Blue Air pe o rețea de rute destinate să răspundă nevoilor lor specifice. Continuăm să lucrăm cu statele membre pentru a discuta posibilitățile și a găsi soluții viabile pentru a salva această parte importantă a economiei, în conformitate cu normele UE. "

Blue Air este o companie aeriană românească privată cu baze în România, Italia și Cipru. Cu o flotă de 18 avioane, Blue Air a deservit 92 de rute și 15 țări, transportând peste 4 milioane de pasageri în 2019.

Blue Air s-a calificat ca o companie aflată în dificultate înainte de izbucnirea epidemiei de coronavirus, adică la 31 decembrie 2019. Mai exact, compania a înregistrat pierderi din cauza investițiilor ample pe care le-a întreprins din 2016 pentru îmbunătățirea rețelei de rute. Compania aeriană a revenit la rentabilitate în 2019 și la începutul anului 2020, dar, ca și alte companii active în sectorul aviației, a suferit pierderi semnificative din cauza pandemiei de coronavirus și a restricțiilor de călătorie pe care România și alte guverne au trebuit să le impună pentru a limita răspândirea virusului. În prezent, compania se confruntă cu nevoi urgente de lichiditate.

Măsura de sprijin propusă de România

România a notificat Comisia, în conformitate cu articolul 107 alineatul (2) litera (b) TFEU și cu Directivele din 2014 privind Ajutoarele de Stat pentru Salvare și Restructurare, referitor la  acordarea unui ajutor de 62 milioane EUR pentru sprijinirea Blue Air, cu scopul de a compensa compania aeriană pentru pierderile cauzate direct de pandemia de coronavirus și pentru a furniza companiei resursele necesare pentru a face față nevoilor sale urgente și imediate de lichiditate până în ianuarie 2021.

Măsura constă într-o garanție de stat de până la aproximativ 62 de milioane EUR (aproximativ 301 milioane RON) pentru un împrumut acordat companiei aeriene care va fi alocat după cum urmează:

  • •  Aproximativ 28 de milioane de euro (aproximativ 137 milioane RON) garanție de stat pentru compensarea Blue Air pentru daunele cauzate direct de pandemia de coronavirus și de restricțiile de călătorie introduse de România și de alte țări de destinație pentru a limita răspândirea coronavirusului în perioada cuprinsă între 16 martie 2020 și 30 iunie 2020; și
  • •  Aproximativ 34 milioane de euro (aproximativ 164 de milioane de lei) ajutor de salvare sub forma unei garanții de stat pentru un împrumut destinat să acopere parțial nevoile acute de lichiditate ale Blue Air, ca urmare a pierderilor mari de exploatare pe care le-a înregistrat în urma pandemiei de coronavirus.

Blue Air nu este eligibil să primească sprijin în conformitate cu Cadrul Temporar de Ajutor de Stat al Comisiei, destinat companiilor care nu erau deja în dificultate la 31 decembrie 2019. Prin urmare, Comisia a evaluat măsura în conformitate cu alte norme privind ajutoarele de stat, în linie cu notificarea emisă de România.

În ceea ce privește compensația pentru daune, Comisia a evaluat măsura prevăzută la articolul 107 alineatul (2) litera (b) TFEU, care permite Comisiei să aprobe măsurile de ajutor de stat acordate de statele membre pentru a compensa anumite companii sau sectoare specifice (sub formă de scheme) pentru daunele cauzate direct de evenimente excepționale. Comisia consideră că pandemia de coronavirus se califică drept un eveniment excepțional, deoarece are caracter extraordinar, imprevizibil, cu un impact economic semnificativ. Drept urmare, sunt justificate intervențiile excepționale ale statelor membre pentru a compensa daunele direct legate de pandemie.

Comisia a constatat în special că ajutorul românesc va compensa daunele legate direct de pandemia de coronavirus. O firmă independentă de audit extern va verifica dacă ajutorul nu depășește daunele suferite în perioada cuprinsă între 16 martie și 30 iunie 2020. În urma auditului, orice ajutor de stat primit de Blue Air care depășește daunele reale suferite va trebui returnat statului român. Prin urmare, riscul supracompensării este exclus. De asemenea, Comisia a constatat că măsura este proporțională, întrucât compensația nu depășește ceea ce este necesar pentru a compensa prejudiciul.

În ceea ce privește ajutorul de salvare, Comisia l-a evaluat în conformitate cu Directivele din 2014 ale Comisiei privind Ajutorul de Stat pentru Salvare și Restructurare, care permit statelor membre să sprijine companiile aflate în dificultate, cu condiția, în special, ca măsurile de sprijin să fie limitate ca timp și amploare și să contribuie la un obiectiv de interes comun. Ajutorul de salvare poate fi acordat cel mult șase luni pentru a acorda timp companiei să elaboreze soluții în situații de urgență.

România s-a angajat să se asigure că, după șase luni, garanția de stat va fi reziliată, iar Blue Air fie va prezenta un plan de lichidare, fie va realiza o restructurare eficientă pentru a deveni viabilă pe termen lung. Această posibilă restructurare va fi supusă evaluării și aprobării Comisiei.

Comisia a constatat că această măsură va contribui la asigurarea continuitatii serviciilor de zbor pentru aproximativ 400.000 de pasageri care au rezervat un zbor cu Blue Air în următoarele luni sau așteaptă rambursarea biletului anulat. Mai mult, măsura va contribui la menținerea conectivității regionale pentru numărul semnificativ de cetățeni români care lucrează în străinătate, precum și pentru întreprinderile locale mici, care depind de biletele accesibile oferite de Blue Air pe o rețea de rute dezvoltate de companie pentru a răspunde nevoilor lor de călătorie. În același timp, condițiile stricte ale împrumutului în ceea ce privește remunerarea și utilizarea fondurilor și durata limitată a ajutorului vor reduce la minim potențiale distorsiuni concurențiale determinate de sprijinul de stat.

Pe această bază, Comisia a concluzionat, prin urmare, că măsura luată de Statul Român este în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat.

Context

Sprijinul financiar provenit din fonduri UE sau naționale acordat serviciilor de sănătate sau altor servicii publice pentru lupta in contextul pandemiei de coronavirus nu intră în sfera de aplicare a controlului ajutoarelor de stat. Același lucru este valabil pentru orice sprijin financiar public acordat direct cetățenilor. În mod similar, măsurile de sprijin public care sunt disponibile tuturor companiilor, cum ar fi, de exemplu, subvențiile salariale și suspendarea plăților impozitelor corporative și pe valoarea adăugată sau contribuțiile sociale nu intră sub controlul ajutorului de stat și nu necesită aprobarea Comisiei în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat. În toate aceste cazuri, statele membre pot acționa imediat.

Atunci când se aplică regulile privind ajutoarele de stat, statele membre pot concepe măsuri ample de ajutor pentru a sprijini anumite companii sau sectoare care suferă de consecințele pandemiei de coronavirus în conformitate cu cadrul existent pentru ajutor de stat al UE. La 13 martie 2020, Comisia a adoptat o Comunicare privind un Răspuns Economic Coordonat la pandemia de coronavirus care expune aceste posibilități.

În acest sens, de exemplu:

  • •  Statele membre pot compensa anumite companii sau sectoare specifice (sub formă de scheme) pentru daunele suferite și cauzate direct de evenimente excepționale, precum cel cauzat de pandemia de coronavirus. Acest lucru este prevăzut la articolul 107 alineatul (2) litera (b) din TFEU.
  • •  Normele privind ajutorul de stat bazate pe articolul 107 alineatul (3) litera (c) TFEU, cum ar fi Directivele Comisiei privind ajutoarele de salvare și restructurare, permit statelor membre să sprijine companiile (inclusiv cele aflate în dificultate înainte de 31 decembrie 2019) care se confruntă cu deficiențe acute de lichiditate și cu dificultăți financiare legate sau agravate de pandemia de coronavirus și care au nevoie de ajutor de salvare urgent.
  • •  Acestea pot fi completate de o varietate de măsuri suplimentare, cum ar fi Regulamentul de minimis și Regulamentul general de scutire pe categorii, care pot fi, de asemenea, puse în aplicare de către statele membre imediat, fără implicarea Comisiei.

 

Despre Blue Air:

Blue Air este cea mai mare companie aeriană românească după numărul de pasageri transportați, cu un model de business bazat pe reducerea complexității, respectiv Low Cost - Low Complexity și cu abordare centrată pe nevoile pasagerilor.

Cu o echipa formată din peste 1.000 de profesioniști, pasionați de aviație, Blue Air are un istoric impecabil în siguranța zborului. Compania operează avioane tip Boeing 737. În cei 15 ani de activitate, Blue Air a transportat peste 30 de milioane de pasageri și a zburat peste 340 milioane de kilometri. Compania este certificată IATA Operațional Safety Audit (IOSA) de către Internațional Air Transport Association (IATA) pentru standarde excepționale de operare și este membră cu drepturi depline IATA.